لینک های دسترسی

Breaking News

سپردن تقویم انتخابات پارلمانی به رئیس جمهور


احمد یوسف نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات

احمد یوسف نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که این کمیسیون تقسیم اوقات پارلمانی را با رئیس جمهور شریک ساخته و با رئیس اجراییه هم به زودی در میان میگذارد.

او به صدای امریکا گفت که برای انتخابات پارلمانی یک تعداد آمادگی ها گرفته شده است.

آقای نورستانی، افزود که مطابق به تقویم انتخاباتی،انتخابات پارلمانی باید به تاریخ دوم ثور سال آینده صورت گیرد.

اما او گفت که تا هنوز وجوه مالی در اختیار این کمیسیون قرار نگرفته است و اگر پول در اختیار این کمیسیون قرار نگیرد این کمیسیون نمیتواند که انتخابات پارلمانی را به تاریخ دوم ثور برگزار نماید.

به گفته نورستانی، برای انتخابات پارلمانی در حدود ۱۰۰ الی ۱۲۰ میلیون دالر بودجه نیاز است.

رئیس کمیسیون مستقل انتخابات گفت این کمیسیون به دلیل تفتیش صد در صدی آرا و به تعویق افتادن اعلام نتایج انتخابات شورا های ولایتی دو ماه را از دست داده است، در غیر آن باید ثبت نام نامزدان پارلمانی در اوایل ماه میزان سال جاری آغاز میگردید.

او تاکید کرد که در صورت در اختیار گذاشتن بودجه انتخابات این کمیسیون حاضر است که انتخابات پارلمانی را به تاریخ دوم ثور برگزار نماید.

آقای نورستانی، گفت که باید ارگانهای دیگر نیز قبل از برگزاری انتخابات یک سلسله فعالیت ها را انجام دهند.

در اختیار قرار گرفتن احصاییه از سوی اداره احصاییه مرکزی، معلومات در مورد ولسوالیها از سوی اداره ارگانهای محلی، معلومات در مورد مشکلات امنیتی در مناطق و بودجه از مواردی است که باید ارگانهای مربوطه قبل از برگزاری انتخابات در ا ختیار این کمیسیون بگذارد.

او گفت مسایل امنیتی نیز یکی از موانع دیگردر راه برگزاری انتخابات ولسوالیها است که یک تعداد از ولسوالیها ناامن و یک تعداد هم تحت کنترول دولت نیست و یا دست به دست میشود که در این مورد باید نیز معلومات دقیق داده شود.

آقای نورستانی گفت که تمام این مسایل با حکومت در میان گذاشته شده است ورئیس جمهور به مدت چند روز وقت خواسته است وحال کمیسیون منتظر است که نظر حکومت در مورد چه خواهد بود.

برگزاری انتخابات شورا های ولسوالی

در توافقتنامه دو نامزد آمده است که انتخابات شورای های ولسوالیها نیز هم زمان با انتخابات پارلمانی صورت گیرد.

در دو دور انتخابات کمیسیون مستقل انتخابات به دلیل مشکلات نتوانسته بود که انتخابات شورا های ولسوالی ها را برگزار نماید.

آقای نورستانی در مورد برگزاری هم زمان انتخابات پارلمانی وشورا های ولسوالی ها گفت که این کمیسیون توانمندی برگزاری هر دو انتخابات را هم زمان دارد اما نه به دوم ثور سال آینده خورشیدی.

او افزود که برگزاری هم زمان هر دو انتخابات وقت گیر است و برگزاری انتخابات شورا های ولسوالیها یک تمرین نو برای کمیسیون است.

آقای نورستانی گفت که ممکن برای انتخابات شوراهای ولسوالیها در حدود ۲۰ هزار نفر خود را نامزد نمایند و ممکن ۴۰۰۰ نفر کامیاب گردند که به زمانی بیشتری نیاز است و در آن صورت باید تاریخ انتخابات تغییر کند.

اکنون کمیسیون منتظر پاسخ رئیس جمهور است و دیده شود که رئیس جمهور چه مشوره به کمیسیون مستقل انتخابات میدهد.

XS
SM
MD
LG