لینک های دسترسی

Breaking News

یأس تحلیلگران از نشست صندوق بین المللی پول و بانک جهانی


یأس تحلیلگران از نشست صندوق بین المللی پول و بانک جهانی

مساعی جدید صندوق بین المللی پول و بانک جهانی غرض کمک به اروپا در رسیدگی به مشکلات قروض حکومتی، دیدگاه های مختلطی را با خود داشته است.

اعضای صندوق بین المللی پول بعد از چند روز نشست در واشنگتن تعهد کردند تا به گونۀ قطعی و با یک روش هماهنگ برای رسیدگی به بحران قروض اروپا کار کنند، اما روش مشخصی در این خصوص اعلان نشده است.

تیموتی گایتنر وزیر خزاین ایالات متحده همتا های اروپایی خود را ترغیب کرد تا در حل بحران قروض یونان و سایرین به بانک مرکزی اروپا ملحق شوند.

نگرانی هایی که یونان در پرداخت برخی قرضه های بزرگ خود شاید ناکام شود، نگرانی هایی را در میان سایر کشور های اروپایی از دچار شدن به عین مشکل ایجاد کرده است.

XS
SM
MD
LG