لینک های دسترسی

نشست یک روزه برای تشویق سرمایه گذاری در افغانستان


حکومت افغانستان در یک نشست یک روزه در هند تلاش کرد سرمایه گذاران و شرکت های خارجی را تشویق کند تا به خاطر تحکیم ثبات بعد از خروج عساکر محاربوی خارجی در پایان سال 2014، در آن کشور تجارت را رونق دهند.

زلمی رسول، وزیر خارجۀ افغانستان با هیأت افغان به نمایندگان صدها شرکت خارجی در دهلی جدید گفت که افغانستان در نظر دارد اتکا به کمک خارجی را با رشد سکتور خصوصی کاهش دهد.

بیش از 90 در صد اقتصاد افغانستان وابسته به مساعدت کشور های کمک کننده می باشد.

آقای رسول نگرانی های امنیتی را کم اهمیت جلوه داد و گفت که مناطق متشنج نمایانگر بخش کوچک افغانستان است.

اس ام کرشنا، وزیر خارجۀ هند گفت که سرمایه گذاری خارجی و انکشاف بخش خصوصی می تواند نقش مهمی را در بازسازی افغانستان و ثبات منطقه بازی کند.

XS
SM
MD
LG