لینک های دسترسی

Breaking News

نگرانی ملل متحد از رشد سرسام آور جمعیت در هند


سازمان ملل متحد پیش‌بینی کرده است که هند تا هشت سال دیگر، یعنی سال ۲۰۲۷، به پرجمعیت‌ترین کشور جهان مبدل خواهد شد.

بر اساس آمار سال ۲۰۱۷ بانک جهانی،‌ چین با جمعیت حدود ۱.۳۸۶ میلیارد نفر پرجمعیت‌ترین کشور جهان است و هند با جمعیت ۱.۳۳۹ میلیارد نفر در ردۀ دوم قرار دارد.

ارجنتینا ماتاول پیچین، نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد هشدار داده است که اگر برای بهبود دسترسی مردم هند به منابع آموزشی و بهداشتی کار نشود، این کشور با مشکل جدی روبرو خواهد شد.

بنا بر گزارش صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، مردم عادی هند در خطر محروم شدن از منابع مورد نیاز به خصوص در زمینه‌های آموزش و بهداشت قرار دارند.

ملل متحد همچنان هشدار داده است که اگر دولت هند به پیشنهادهای عرضه شده برای کنترول رشد جمعیت خود اعتنا نکند،‌ به زودی قادر نخواهد بود حداقل کیفیت زندگی را برای مردم خود تامین کند. جمعیت هند در ۴۰ سال اخیر دو برابر شده است.

علاوه بر رشد جمعیت، هند با مشکلات دیگر جمعیتی از جمله افزایش افراد جوان نیز روبرو است، طوریکه نزدیک به نصف جمعیت هند جوانان زیر ۲۵ سال اند.

به گفتۀ کارشناسان ملل متحد، جمعیت جوان تنها هنگامی می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند که مشغول به کار باشد.

ملل متحد همچنین تاکید کرده است که حکومت هند باید در یک و نیم دهۀ آینده گام‌های جدی در زمینۀ بهبود و رونق اقتصادی بردارد تا بتواند از بروز فاجعۀ جمعیتی جلوگیری کند.

XS
SM
MD
LG