لینک های دسترسی

Breaking News

دستگیر فعال اجتماعی سرشناس در هند


دستگیر فعال اجتماعی سرشناس در هند

پولیس هند یک فعال اجتماعی سرشناس را چند ساعت قبل از آغاز اعتصاب غذایی توقیف نمود. او خواهان قوانین شدید تر ضد فساد اداری شده بود.

'آنه هزاره' روز سه شنبه توسط پولیس در دهلی جدید زمانی توقیف شد که می خواست عازم یک پارک عامه شود تا اعتصاب غذایی خود را آغاز نماید.

خبر توقیف هزازه منتج به احتجاجات در شهرهای مختلف در سراسر هند گردید.

رونیل انصاری، باشندۀ چنای بر اهمیت نقش مردم در دموکراسی صحبت می کرد. او گفت تنها توده های مردم پیام را به حکومت رسانده می تواند. حکومت تا زمانی دست به اقدام نمی زند که از آرأی مردم هراس پیدا نکند.

وزیر داخلۀ هند می گوید پولیس این فعال اجتماعی را، که ۷۴ سال عمر دارد، به خاطری توقیف نمود که او از محدود ساختن زمان و طول اعتصاب خود سرکشی نمود.

XS
SM
MD
LG