لینک های دسترسی

Breaking News

تأخیر در نشست طیاره حامل صدراعظم آلمان به هند


تأخیر در نشست طیاره حامل صدراعظم آلمان به هند

سفر انگلا، مِرکل صدراعظم آلمان به هند روز سه شنبه زمانی به تأخیر افتاد که ایران حریم فضای آن کشور را به روی طیارۀ وی مسدود ساخت.

مأمورین آلمانی میگویند طیارۀ مِرکل مجبور گردید تا برای دو ساعت در فضای ترکیه چرخ بزند زیرا ایران در ابتدا طیارۀ وی را حق عبور نمیداد.

آلمان سفیر ایران در برلین را فراخواند تا علیه این اقدام احتجاج نماید. وزیر خارجۀ آلمان گفت مشکل تراشی ایران غیر قابل قبول بوده و نشان دهندۀ بی احترامی آن کشور به آلمان میباشد.

خانم مرکل روز سه شنبه به دهلی جدید مواصلت کرد و در مورد مبارزه با دهشت افگنی و جنگ در افغانستان با من موهن سنگ صدراعظم هند صحبت نمود.

خانم مرکل گفت آلمان میزبان کنفرانس بعدی افغانستان در ختم سال روان خواهد بود و بر مصالحۀ تمام نیروهای درگیر در آن کشور البته با در نظر داشت شرایط مشخص درین مورد اصرار خواهد ورزید.

XS
SM
MD
LG