لینک های دسترسی

تظاهرات در کشمیر تحت ادارۀ هند


تظاهرات در کشمیر تحت ادارۀ هند

مظاهره کنندگان در کشمیر تحت ادارۀ هند بر خلاف آنچه احتجاج نمودند که آنها آنرا اختطاف و تجاوز جنسی بر یک زن عنوان نموده اند. احتجاج کنندگان میگویند که دو تن از عساکر در این منطقۀ مورد منازعه، دست به این عمل زده اند.

اکثریت دکاکین، بانک ها، مکاتب و دفاتر به روز شنبه در شهر سرینگر مسدود بود.

تظاهرات به روز جمعه زمانی آغاز گردید که صد ها تن شعار های ضد هند را سر داده خواستار دستگیری عساکر اردوی هند شدند.

قربانی این حادثه میگوید، وی به روز سه شنبه اختطاف گردیده و برای دو روز بکرات مورد تجاوز جنسی قرار گرفت. ولی پولیس هند میگوید، که این زن نتوانست کدام علامت خشونت ویا مقاومت را نشان دهد. مقامات اردوی هند میگویند، عساکر آنها نشاید مسؤول این عمل باشند زیرا دهشت افگنان نیز بعضی اوقات از یونیفورم نظامی استفاده میکنند.

XS
SM
MD
LG