لینک های دسترسی

کوتاه قدترین دختر دنیا


کوتاه قدترین دختر دنیا در هند

دفتر ثبت سوابق جالب جهان بنام "گینی ورلد ریکارد" به روز جمعه یک زن هندی را منحیث کوتاه قد ترین زن در جهان در حالی معرفی نمود که وی از هژدهمین سالگرد تولد خود تجلیل بعمل می آورد.

این دختر جوان هندی بنام جوتی امجی، فقط بیست وچهار انچ قد دارد که کوتاه تر از یک طفل دو ساله می باشد.

نماینده دفتر ثبت سوابق رویداد های عجیب جهان مستقر در لندن، در شهر نگپور، ایالت مهارا شترا، قد جوتی را در جریان یک مراسم که در حدود سی تن از دوستان و اعضای فامیل وی اشتراک نموده بودند، اندازه نموده و این گزارش را در دسترس مطبوعات قرار داد.

راب مولوی، مقام مسؤل دفتر ثبت سوابق جهان گفت که وی خوشحال هست، جوتی امجی امروز لقب کوتاه قد ترین انسان جهان را کسب نموده است.

در جریان این مراسم، جوتی در حالیکه چشمانش پر از اشک بود گفت: "امروز جشن تولد هژده سالگی من است، بسیار خوشحال هستم که تصدیق نامۀ کوتاه قد ترین زن جهان را می گیرم، خانواده ام نیز بسیار خوشحال است."

جوتی که لباس ساری بسیار زیبا به تن داشت گفت آرزو دارد که پس از فراغت از صنف دوازدهم در پایان سال جاری، شامل فاکولته شده و به تحصیلات خود ادامه دهد. او از کوچک بودن خود اظهار خوشی می نماید.

جوتی امجی آرزو دارد که روزی منحیث ستاره بالیود شناخته شود.

جوتی هفت سانتی متر کوتاه تر از یک پسر امریکائی بنام بریگیت جوردن است.

از ماه سپتمبر تا کنون بریگیت کوتاه قدترین انسان روی جهان شناخته می شد.

جوتی در دو سال گذشته کمتر از یک سانتیمتر قد کشیده است

مادر جوتی که وی را در بغل می گرداند، می گوید "بسیار خوشحال است که نام دخترش، نگپور و هند روی زبان ها است."

در گذشته لقب کوتاه قدترین زن دنیا را یک زن هالندی از آن خود نموده بود که در بین سالهای ۱۸۷۶ و ۱۸۹۵ زندگی می کرد، وی فقط شصت و یک سانتی متر قد داشت.

XS
SM
MD
LG