لینک های دسترسی

Breaking News

یادبود از پنجمین سالروز حملۀ دهشت افگنی در ممبی


مردم و مقامها روز سه شنبه در هند از پنجمین سالروز حملات دهشت افگنی سال ۲۰۰۸ در شهر ممبی یاد کردند که در نتیجۀ آن ۱۶۶ نفر کشته شده بود.

مقامات هندی و خانواده های متأثر شده تا هنوز منتظر اند که طراحان حمله – که ادعا می شود پاکستانی اند – محاکمه شوند.

پریتویراج چاوان، صدراعظم ایالت مهارشترای هند و سایر رهبران حزبی، با گذاشتن اکلیل گل از کشته شدگان حملۀ دهشت افگنی پنج سال پیش در شهر ممبئی یادبود کردند.

مناطق مختلف شهر ممبئی برای شصت ساعت متواتر هدف تهاجم قرار داشت که شامل دو هوتل پنج ستاره، یک قهوه خانۀ مشهور، یک ایستگاه خط آهن و یک کنیسۀ یهود ها بود.

نگرانی های وجود دارد که گویا هند از راه بحری، هنوز هم با انجام حملات مشابه آسیب پذیر بوده می تواند.

با دفع آن حملات، شهر ممبئی به حالت عادی خود برگشت اما ساتیاپال سینگ، قوماندان امنیۀ شهر می گوید که از آن زمان تا حال سفر درازی را پشت سر گذاشتند.

او افزود "در بخش های مبارزه با دهشت افگنی و اقدامات ضد دهشت افگنی، امروز بسا بهتر از آن زمان آمادگی داریم."

باوجود تلاش های فراوان در عرصۀ احیا و بهبود امنیت مناطق ساحلی، بسیاری نگران اند که هند تا هنوز از حملات مشابهی آسیب پذیر است.

جلوگیری از حملات در آینده

کارشناسان مبارزه با دهشت افگنی می گویند که در سال های اخیر، زیربنا های پولیس ساحلی بهبود یافته، نظارت از مناطق ساحلی سرعت کسب کرده و قایق های گزمه خریداری شده است.

اما اجی سانی، رئیس یک نهاد پژوهشی امور دفاع بحری در دهلی نو می گوید می گوید که اکثر گام های مهم برای جلوگیری حملات عملی نشده است.

آقای سانی می گوید "شما تنها قادر به شناسایی کشتی های استید که به شکل قانونی در آب های هند حرکت دارد، آن کشتی های را که به شکل غیرقانونی حرکت می کند و یا از محدودۀ قانونی که برای شان اجازه داده شده عبور می کنند، شناسایی کرده نمی توانید."

در جریان مراسم یادبود از کشته شدگان پنج سال قبل، از پاکستان نیز خواسته شد تا طراحان آن حمله را به عدالت بکشاند.

دهلی جدید می گوید طراح اصلی آن حمله، رهبر گروه دهشت افگن اسلامگرای لشکر طیبه است.

پاکستان هفت تن را به خاطر داشتن نقش در آن حمله محاکمه کرده است.

رضوان عباسی، وکیل مدافع متهمین هفتۀ گذشته در اسلام آباد گفت که اتهامات برضد موکلین وی ضعیف است اما "در نهایت، محکمه تصمیم خواهد گرفت اما این شواهد به ذات خود کافی نیست."

تاخیر در محاکمۀ متهمین توسط پاکستان، روابط را میان دو کشور همسایه به تیرگی کشانیده است.
XS
SM
MD
LG