لینک های دسترسی

Breaking News

از بنگلور تاکرۀ سرخ، فضا پیمای هند به مدار مریخ رسید


هند نخستین کشور است که فضا پیمای آن در نخستین تلاش وارد مدار کرۀ مریخ شد

هند یک فضا پیما را موفقانه به مدار کرۀ مریخ قرار داد، به این ترتیب هند نخستین کشوری است که در نخستین تلاش توانست به این سیارۀ سرخرنگ برسد. این مأموریت کم هزینه نشاندهنده فرازجویی هند در اکتشافات فضایی و رشد روز افزون تکنالوژی در آن کشور است.

صبحگاه چهار شنبه، زمانیکه فضا پیمای هند به مدار سیاره مریخ وارد شد، پژوهشگران سازمان تحقیقات فضایی هند با سرور و شادمانی دستان همدیگر را می فشردند. اما پژوهشگران در آخرین ساعت پرواز این فضاپیمای ۱۳۵۰ کیلو گرامی را با دلهرۀ تمام دنبال می کردند تا اینکه فضاپیما مانور حیاتی اش را سپری کرد.

دانشمندان این دستآورد را به مثابۀ "رویایی که به واقیعت" مبدل شده است، تلقی کردند. نرندرا مودی، صدراعظم هند نیز با دانشمندان ادارۀ تحقیقات فضایی هند یکجا شد و این موفقیت را برای مردم آن کشور، تبریک گفت.

آقای مودی با افتخار گفت که هند نخستین کشوری است که در نخستین تلاش به مریخ می رسد، گرچه این ماموریت فضای در نیمۀ سفر فضایی با ناکامی مواجه شده بود. او گفت که هند امروز تاریخ را به نام رقم زد. او افزود که هند توانست خود را به مکان ناشناخته برساند و آنچه امروز به دست آمده است، تقریباً نا ممکن بود.

این سفینۀ فضایی هندی به نام منگلیان، سفر ۶۷۰ میلیون کیلومتری خود را به سیارۀ سرخ ده ماه پیش آغاز کرد. هدف ماموریت سفینۀ فضایی هند، مطالعۀ سطح سیاره سرخ است تا دریابد که آیا علایم میتان که نشانۀ حیات در آن سیاره است، موجود است یا خیر.

انتظار می رود که این فضاپیما برای مدت شش ماه در مدار مریخ بچرخد و معلومات و تصاویر را به زمین بفرستد. هدف این ماموریت مطالعۀ سطح کرۀ سرخ و در یافت علایم میتان است که مادۀ نشاندهندۀ حیات در آن سیاره بوده می تواند.

شاهکار بزرگ

پروژه بلند پروازانه فضایی هند نشان دهنده توانایی آن کشور در بخش تکنالوژی ماموریت فضای بین السیاره یی است که توسط دانشمندان خود آن کشور به دست آمده است. حالا هند در زمرۀ یکی از کشور های منحصر به فرد مثل ایالات متحده، روسیه و اداره فضایی اروپا است که به سیارۀ سرخ برسد.

اجی لی لی، تحلیلگر امور فضایی در انستتیوت مطالعات دفاعی هند می گوید که رسیدن این سفینه به مریخ آنهم با مصرف کم یک شاهکار و نقطه عطف در برنامه فضایی هند تلقی می شود.

این تحلیلگر هندی می گوید که کشورش به مثابه یک کشور در حال رشد در جهان تلقی می گردد و هیچ یک از کشور های در حال رشد به این شاهکار دست نیافته است.

مصارف این ماموریت فضایی به ۷۴ میلیون دالر می رسد و قسمیکه نرندرا مودی، صدراعظم هند گفته است، هزینۀ این ماموریت کمتر از پولی است که برای تهیۀ فلم "گراویتی" یا جاذبه محصول سینمای هالیوود مصرف شده است.

ماموریت فضایی هند نشاندهنده بلند پروازی های روز افزون آن کشور در عرصه مطالعات فضایی تلقی می گردد. تا حال، برنامه آن کشور که به پنج دهه می رسد به صورت کل بالای مسایل چون پیشگویی آب و هوا و مخابرات تمرکز کرده است.

به نظر می رسد که نرندرا مودی، صدراعظم هند از این برنامه های بلند پروازانه، حمایت کند. او گفت که باید در این راستا اهداف پرچالشی را تعیین کرد و برای دست یافتن به آن تلاش جدی به خرج داد.

ماموریت فضایی هند به مریخ، آن کشور را در زمرۀ کشور های نخبه قرار می دهد و شماری به این باور اند که این ماموریت هند را به برنامه های جدید مثل فرستادن فضاپیما با سرنشین به مریخ فراهم می کند.

گزارشگر: انجانا پسریچا

برگردان: خالد مفتون

XS
SM
MD
LG