لینک های دسترسی

تاکید افغانستان بر تطبیق پروژه انتقال گاز ترکمنستان به هند


اعجاز احمد معین وزارت نفت پاکستان گفته افغانستان تصمیم دارد تا از سهم خود جهت تطبیق پروژه خط لوله گاز ترکمنستان، افغانستان، پاکستان وهند صرف نظر نماید.
آقای اعجاز احمد می گوید در صورتیکه چنین اقدام از سوی حکومت افغانستان اتخاد گردد، آنان سهم افغانستان را میان هند و پاکستان تقسیم خواهند کرد. قرار است اخرین مرحله گفتگوهای روی عملی شدن این پروژه به تاریخ 19 اپریل در کابل برگزار گردد.
اما مقامات در کابل این اظهارات را رد می کنند. وحیدالله غازی خیل سخنگوی وزرات تجارت افغانستان می گوید که افغانستان در تطبیق این پروژه مصمم بوده و خواهان عملی شدن هرچه زودتر این پروژه میباشد که البته از لحاظ اقتصادی و امنیتی برای افغانستان از اهمیت خاصی برخوردار است.

XS
SM
MD
LG