لینک های دسترسی

Breaking News

فلم گوهر قوم تصویری از زندگی قاتلین اندراگاندی


اندرا گاندی، در سال ۱۹۸۴ به قتل رسید

حزب کانگرس مخالف حکومت هند، در برابر نمایش یک فلم پنجابی که زندگی قاتلان اندرا گاندی صدراعظم پیشین آن کشور را به تصویر کشیده است، حتی پس از سانسور قسمتهای از آن، نیز مخالفت نشان داده است.

به اساس گزارشها فلم " کام دی هیری" یا " گوهر قوم" زندگی بیان سنگ و ستوات سنگ، دو محافظ شخصی گاندی را که او را در سال ۱۹۸۴ به قتل رساندند، به گونۀ ستایش آمیزی به تصویر کشیده است.

خشم و اضطراب مردم در مورد این فلم پس از آن فزونی گرفت که هیات سانسور پس از بررسی، امتیازاتی را به آن قایل شده و فلم را برای نمایش فرستاده اند.

امریندر سنگ، یکی از رهبران حزب کانگرس به روز پنجشنبه، تعجب خود را در مورد اجازۀ نشر این فلم بیان داشت.

آقای سنگ گفت "تعجب می کنم که هیات سانسور، فلمی را که می تواند تحریک کننده باشد، از این نگاه بررسی نکرده است."

به گفتۀ این عضو حزب کانگرس، گذشته از داستان فلم "حفظ تعادل، به شکلی که هیچگونه برخوردی را باعث نشده و سبب تحریک هیچکسی نگردد، نیز از مسوولیت های آن هیات می باشد."

با آنهم ستیش کتیال تهیه کنندۀ فلم، آن همه ادعا ها را رد کرده گفته است که محتوای آن فلم به هیچ وجه جنجال برانگیز نمی باشد.

به باور آقای کتیال، افرادی که می خواهند مورد توجه قرار گیرند؛ از هیچ؛ هیاهو بر پا می کنند.

تهیه کنندۀ فلم گوهر قوم می گوید که گاهگاهی هیچ منطقی در عقب تنشها قرار نمی داشته باشد.

به گفتۀ کتیال "مردم بدون مشاهدۀ فلم و یا آگاهی از محتوای آن، تنش هایی فرضیی را به وجود می آورند."

او باور دارد که در آن فلم "هیچگونه موضوع جنجال برانگیزی وجود ندارد."

دو محافظ اندرا گاندی پس از آن وی را در اقامتگاهش از پا در آوردند که گاندی عملیات ستارۀ آبی را علیه رهبران جدایی طلب سیک به راه انداخت.

بیان سنگ، یکتن از حمله کنندگان بر اندرا گاندی، بلافاصله در اثر گلوله باری پس از آن رویداد جان باخت و ستوات سنگ و یکی دیگر از توطئه گران در سال ۱۹۸۹ حلق آویز گردیدند.

پس از کشته شدن گاندی موجی از حملات انتقامجویانه علیه اعضای جامعۀ سیک در هندوستان به راه افتاد که در اثر آن حدود یک هزار سیک کشته شدند.

قرار است این فلم روز جمعه ۲۲ اگست در هند به نمایش گذاشته شود.

XS
SM
MD
LG