لینک های دسترسی

برگشت اندونیزیایی های ساکن در مصر به کشور شان


برگشت اندونیزیایی های ساکن در مصر به کشور شان

طاهرالدین لوبیس، که از 15 سال بدینسو همراه با همسر و سه طفلش در مصر زندگی میکرد، در جملۀ اولین گروه 400 نفری از اندونیزیایی های برگشته از مصر است که به جاکارتا رسیده اند. وی میگوید:

" مواد غذایی بسیار قیمت شده بود و همین دلیل باعث شد تا به اندونیزیا برگردد. وی میافزاید، حتی اگر مردم پول هم داشته باشند، کسی حاضر نیست تا مواد غذایی را به فروش برساند."

حکومت اندونیزیا یک قوای کاریِ را به کار گماشته تا شهروندان اندونیزیایی را که به خاطر تداوم ناامنی ها و تظاهرات سیاسی میخواهند به کشور شان برگردند، کمک نمایند.

دو طیاره از قبل به قاهره گسیل شده است.

تیوکو فیضاسیاح، معاون خاص سوسیلو بَمبَنگ یودهویونو، رییس جمهور اندونیزیا، میگوید، اولویت کاری ما را کمک به کسانی تشکیل میدهد که در بیشترین خطر احتمالی قرار دارند.

حکومات در سراسر جهان به شمول چین و تایلند همین تلاش را دارند تا شهروندان شانرا از قاهره بیرون نمایند. هزاران کارمند خارجی و سیاح در چند روز اخیر از مصر فرار نموده اند.

اندونیزیا یکی از آن کشور هایی است که پرواز های اختصاصی جهت انتقال شهروندان خود به قاهره فرستاده است.

هر زمانیکه آنها قادر شدند تا مصر را ترک نمایند، به آنها در مرکز تنظیم امور زایرین، که معمولاً به زایرین کعبه اختصاص دارد، سرپناه مؤقتی داده میشود.

اعضا و اقارب فامیل هایی که در مصر زندگی مینمایند، مشتاقانه به مرکز تنظیم امور زایرین حج در جاکارتا آمده و انتظار رسیدن خبر از اقارب خود را میکشند.

یونی برای آخرین بار به روز چهارشنبه از دختر، نواسه و داماد خود خبر هایی به دست آورده است.

آنها در نواحی شهر قاهره زندگی مینمایند.

حدود 6 هزار اندونیزیایی، که بیشترین آنها را محصلین و دانشجویان تشکیل میدهند، درمصر زندگی مینمایند.

وزیر خارجۀ اندونیزیا به روز پنجشنبه گفت، اینکه کدام شهروند اندونیزیایی در جریان مظاهرات کشته شده باشد، تا هنوز تایید شده نمیتواند.

مقامات از شهروندان خویش که تا هنوز هم در مصر زندگی مینمایند، خواسته اند تا از محلات تجمع و مناطق خطرناک دوری جسته، و با سفارت اندونیزیا در قاهره به تماس باشند.

XS
SM
MD
LG