لینک های دسترسی

Breaking News

دیدبان شفافیت: ۵۶٪ مردم از کار شاروالی‌ها‌ راضی است


در این سروی با ۴۵۰۰ تن صحبت شده است.

دیدبان شفافیت افغانستان با راه‌اندازی سروی در مورد کارکرد شاروالی‌ها می‌گوید ۵۶ درصد مردم از کار شاروالی رضایت دارند.

دیدبان شفافیت افغانستان در نه ولایت افغانستان با ۴۵۰۰ تن در مورد کارکرد شاروالی‌ها در شانزده شاخص شامل دسترسی به اطلاعات، اشتراک مردم در تصامیم، شنیدن شکایات مردم و جمع آوری کثافات مصاحبه کرده است.

سیداکرام افضلی، رئیس دیدبان شفافیت افغانستان روز شنبه در مورد نتایج این سروی به خبرنگاران گفت، نتایج این سروی نشان می‌دهد که مردم نسبتأ از کارکرد شاروالی‌ها راضی اند.

آقای افضلی، افزود"در نه ولایت افغانستان که این سروی انجام شده است، سطح رضایت مردم تقریبأ ۵۶ درصد است و ۵۵ درصد مردم برای خدمات مختلف نمره داده اند".

این سروی، در شهرهای کابل، جلال آباد، هرات، مزارشریف، کندز، چاریکار، محمودراقی، بامیان و گردیز راه‌اندازی شده بود.

به گفته آقای افضلی، باشندگان شهرهای چاریکار، هرات و مزارشریف که در این سروی با آنان مصاحبه شده است، بیشترین میزان رضایت را از کارکرد شاروالی‌های این شهرها، داشتند.

اما میزان رضایت اشتراک کنندگان در این سروی، از حسابدهی و مشارکت مردم در تصامیم شاروالی‌ها پایین بوده است.

رئیس اجرایوی دیدبان شفافیت افغانستان، تأکید کرد که باید ادارات بودجوی شاروالی‌ها در مورد عواید خویش به مردم معلومات بدهند و در مورد مصرف و یا اختصاص بودجه نیز از مردم نظرخواهی کنند.

XS
SM
MD
LG