لینک های دسترسی

Breaking News

اهمیت دست شستن در زندگی کودکان


سالانه ۱۱هزار کودک زیر سن پنج سال در افغانستان به دلیل مصاب شدن به مرض اسهال و ۶۵۰۰ کودک قبل از رسیدن به سن یک ماهگی جان شان را از دست می‌دهند.

از روز جهانی شستن دست‌ها با صابون و روز ملی محو کرم امعا در حالی تجلیل شد که بر اساس آمار رسمی حکومت، ۵۸.۴ درصد شهروندان افغانستان به آب صحی دسترسی ندارند.

وزارت معارف، وزارت صحت عامه، یونسف، سازمان جهانی صحت و برنامه جهانی غذا از این روز در کابل تجلیل کردند.

نمایندۀ یونسف گفت که مطالعات نشان داده که رعایت شستن دست‌ها با صابون از سوی کارمندان صحی و مادران می‌تواند مرگ و میر نوزادان را ۲۳درصد کاهش دهد." رعایت شستن دست‌ها از سوی خانواده‌ها می‌تواند موارد اسهال را تا ۴۲ درصد، سینه‌و بغل و برانشیت را تا ۳۰درصد کاهش دهد."

شستن دستها با صابون قبل از آشپزی بعد از رفتن به تشناب، بعد از پاک کردن کودک، و قبل از خوردن غذا میتواند شما و خانوادۀ تان را در برابر ابتلا به امراض، وقایه نماید.

بر بنیاد آمار صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال، با رعایت شستن دست‌ها سالانه از مرگ ۱۵هزار کودک افغان جلوگیری شده میتواند.

بر بنیاد آمار رسمی یونسف، در افغانستان سالانه بیش از ۱۱هزار کودک زیر سن پنج سال، و ۶۵۰۰ کودک نوزاد، قبل از رسیدن به سن یک ماهگی جان شان را از دست می‌دهند.

ناجیه طارق معین وزارت صحت عامۀ افغانستان در این نشست گفت"مطالعات نشان داده که هرگاه، دست‌ها در زمان تهیۀ غذا، قبل از خوردن غذا و رفع حاجت با صابون شسته شود ۲۴درصد موارد اسهال کاهش می یابد."

در تمام جهان سالانه ۱.۶ میلیون کودک در اثر سینه‌ و بغل و ۱.۱ میلیون کودک کمتر از پنج سال به دلیل اسهالات زندگی شان را از دست می‌دهند.

کمپاین ضد کرم امعا

از سوی دیگر وزارت صحت عامه و وزارت معارف افغانستان با تمویل مالی برنامه جهانی غذا کمپاین محو کرم امعا را به راه انداخته است. طی این کمپاین برای ۷.۵ میلیون شاگردان مکاتب از صنف اول تا صنف نهم، که ۴۰درصد آن دختران اند، تابلیت ضد امعا داده می‌شود.

انجلن‌رودا کوکنا، نمایندۀ برنامۀ جهانی غذا گفت "محو کرم بین شاگردان مکاتب، می‌تواند تضمین کننده زندگی بهتر برای نسل آینده باشد و هم می تواند برای رشد انکشافی و اقتصادی کشور مفید واقع شود."

بر اسا آمار سازمان جهانی صحت ۱.۵ میلیارد مردم در جهان به کرم امعا دچار اند.

هم‌چنان ۲۷۰ میلیون کودک بین سنین هفت تا ۱۸سال و ۶۰۰میلیون کودک زیر سن هفت سال، درمناطقی از جهان زندگی می‌کنند که پرازیت‌ های امعا در آن شدیداً انتقال می‌یابد و آنان به تداوی احتیاج دارند.

XS
SM
MD
LG