لینک های دسترسی

خدمات انترنتی؛ سهولتی برای محصلین و استادان پوهنتون در هرات


خدمات انترنتی؛ سهولتی برای محصلین و استادان پوهنتون در هرات

شماری از استادان پوهنتون هرات از عدم استفاده اینترنت به عنوان یك مضمون درسی در این پوهنتون انتقاد دارند.

آنها میگویند با انكه در حال حاضر بیشتر استادان و محصلان به اینترنت دسترسی دارند اما تا هنوز، اینترنت به عنوان یك مضمون حتی فرعی در پوهنتون ها تدریس نمی شود و استفاده كنندگان به روش های تحقیق توسط اینترنت بلدیت ندارند.

اینترنت آنقدر در سرعت، راحتی و کیفیت انجام کارهای روزمره تاثیر دارد که تصور دنیایی بدون آن، بیشتر به کابوسی میماند که سه دهه پیش کاملا طبیعی بود.

در سایر كشورهای جهان از این فن آوری به وفور استفاده می شود.

اما در افغانستان در سایر اماكن بیشتر، اما در پوهنتون ها جایی كه باید بیشتر از همه استفاده شود، حضور آن كمرنگ است.

شماری از محصلان پوهنتون هرات میگویند از اینترنت تنها در تهیه كنفرانس های صنفی و گاهی هم مونوگراف های خود استفاده میكنند.

"در مورد اینترنت باید بگویم كه یكی از منابع اساسی دروس فعلی ماست كه میتوانیم ما از اینترنت استفاده وسیعی بعمل بیاوریم."
امروز بیشتر محصلان پوهنتون از اینترنت برای كنفرانس های صنفی و مونوگراف های خود استفاده میكنند.
"بهترین مطالبی كه در حال حاضر میتوان بدست اورد در اینترنت موجود است چون كتاب ها در عرصه علوم كم است."

با استفاده از اینترنت میتوان به دنیایی از اطلاعات، در قالب مقاله ها و كتاب ها دست یافت.

اما استفاده از آنها بستگی به این دارد كه فنون استفاده از اینترنت و كمپیوتر را خوب یاد داشته باشیم.

چیزیكه به گفته فیصل كریمی، یكی از استادان پوهنحی ژورنالیزم هرات كمتر به آن توجه میشود.

"هنوز اینترنت جایگاه خود را در سطح پوهنتون پیدا نكرده به چند دلیل : اول اینكه پوهنتون های ما جوان هستند و هنوز ظرفیت های استفاده از منابع غنی علمی را در دست ندارند و دوم اینكه استادان ما مهارت استفاده ازكمپیوتر و اینترنت را در اختیار ندارند."

ناصر رهیاب معاون علمی پوهنتون هرات اما میگوید در حال حاضر تمام استادان این پوهنتون به استفاده از اینترنت و كمپیوتر آشنایی دارند.

"سی سال پیش شاید 5 فیصد از استادان ما به اینترنت آشنا بودند و میتوانستند از آن استفاده كنند اما امروز 100 فیصد استادان ما با اینترنت و كمپیوتر آشنا هستند و حتی تحقیقاتی كه انجام میدهند خودش نشان میدهد كه اینها از اینترنت استفاده كرده اند اما در قسمت محصلان متاسفانه بسیاری از اینها به اینترنت دسترسی ندارند و در درون پوهنتون هم ما امكانات وسیع برای محصلان نداریم."

فیصل كریمی در ادامه میگوید استادان افغان در پوهنتون ها بخاطر بلدیت نداشتن به زبان های خارجی و عدم دسترسی به اینترنت، قدرت استفاده از منابع دسته اول را ندارند.

"متاسفانه ما به منابع دست اول دسترسی نداریم ، امروز بسیاری از موضوعات و كتاب هایی كه ما مطالعه میكنیم مربوط به ایرانیان است كه از فیلتر آنها میگذرد و یك سری از موضوعاتی كه ما به آنها نیاز داریم در این كتاب ها یافت نمیشه و دلیل این مسئله هم این است كه استادان ما به زبان های خارجی مسلط نیستند تا بتوانند از طریق اینترنت به منابع دست اول مراجعه بكنند."

قرار است در آینده نزدیك ایالات متحده آمریكا تمام پوهنحی های این پوهنتون را با اینترنت مجهز كند.

XS
SM
MD
LG