لینک های دسترسی

Breaking News

لیوال: نزدیک شدن با هند در دراز مدت به نفع افغانستان است


عبدالغفور لیوال رئیس مرکز مطالعات منطقوی
عبدالغفور لیوال رئیس مرکز مطالعات منطقوی میگوید که با وجود آنکه قرابت افغانستان با هند باعث ایجاد حساسیت ها در پاکستان - رقیب دیرینۀ هند - میگردد، اما افغانستان منحیث یک کشور مستقل چارۀ دیگر جز تقویت نیروهای امنیت خود را ندارد.

لیوال می افزاید که اگر ایالات متحده نمیتواند به گونۀ شاید و باید افغانستان را کمک کند پس هند منحیث یک قدرت اقتصادی و نظامی یکی از گزینه های است که افغانستان میتواند بر آن اتکا داشته باشد.

لیوال علاوه میکند که با کم شدن حضور نیروهای غربی از افغانستان، نسبت به سایر قدرت ها در منطقه مناسبات نزدیک با هند بیشتر به نفع افغانستان است. با آنهم او هند را جاگزین ایالات متحده در افغانستان نمی پندارد.

مصاحبۀ کامل با عبدالغفور لیوال را بشنوید:

XS
SM
MD
LG