لینک های دسترسی

Breaking News

افغانستان بدون راه اندازی انتخابات گزینه دیگر ندارد


فرید احمد مزدک معاون پیشین حزب وطن و عضو بیروی سیاسی حکومت داکتر نجیب الله
فرید احمد مزدک معاون پیشین حزب وطن و عضو بیروی سیاسی حکومت داکتر نجیب الله
فرید احمد مزدک معاون پیشین حزب وطن و عضو بیروی سیاسی حکومت داکتر نجیب الله در صحبت ویژۀ به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که افغانستان بدون برگزاری انتخابات در سال 2014 میلادی هیچ گزینه دیگر ندارد و رهبران آن کشور نباید در تلاش گزینه دیگری باشند.

آقای مزدک حکومت حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان را با حکومت نجیب الله مقایسه نموده گفت که حکومت کنونی افغانستان از حمایت جهانی برخوردار بوده و فرصت های زیادی انکشافی دارد.

او در رابطه به طالبان گفت که تحریک طالبان به اندازۀ قدرتمند نیست که برای آنها در حکومت آینده جا داده شود بلکه آنها باید در حکومت افغانستان حل شوند.

مصاحبۀ هاشم حبیب زاده را با آقای مزدک در اینجا بشنوید:

XS
SM
MD
LG