لینک های دسترسی

سقوط دولت در افغانستان محتمل نیست - فارلی


رابرت فارلی، پژوهشگر امور دیپلوماتیک در پوهنتون کنتکی
یک پژوهشگر امریکایی می گوید که اکنون منافع همسایگان افغانستان اجازه نمی دهد که آن کشور رویداد های اوایل دهۀ ۱۹۹۰ میلادی را بار دیگر تجربه کرده وارد جنگ داخلی شود.

رابرت فارلی، استاد پوهنتون کنتکی استدلال می کند که حکومت کنونی افغانستان از مشروعیت گستردۀ بین المللی برخوردار و دارای اردوی قوی و آزموده است که می تواند با اردوی حکومت داکتر نجیب الله برابری کند.

آقای فارلی در گفتگو با رادیو آشنا صدای امریکا گفت که اهمیت حضور روز افزون چین و هند و برگشت ایران به عرصۀ بین المللی این امکان را از میان برداشته است تا افغانستان باردیگر به صحنۀ کارزار رقابت های منطقه یی مبدل و دستخوش آشوب شود.

برگردان این گفتگو را در اینجا بشنوید.

XS
SM
MD
LG