لینک های دسترسی

Breaking News

اشتراک سربازان مجروح افغان در رقابتهای شکست ناپذیر


رقابت های شکست ناپذیر برای سربازان مجروح، همه ساله با هدف حمایت از بهبود وضعیت سربازان اسیب دیده راه انـدازی می شود

با نهایی شدن فهرست سربازان مجروح افغان برای اشتراک در رقابت های شکست ناپذیر برای سربازان مجروح در کانادا، وزارت داخلۀ افغانستـان می گوید که اشتراک سربازان افغان در این رقابت ها، به معنی حرمت گذاشتن به قربانی های آنان در مبارزه با تروریزم است.

انتظار میرود که در این دور رقابت های شکست ناپذیر، هفت سربـاز مجروح افغان از نظامیان آسیب دیـدۀ افغانستان اشتراک و به مصاف رقیبان شان بروند.

در این رقـابت ها که قرار است تا شش ماۀ آینده در شهر تورانتوی کانادا برگزار شود، هـفده کشور سهم خواهنـد داشت.

از جمع هفـده کشور اشتراک کننده در این رقابت ها، سربازان پانزده کشور آن در افغانستان نیز خدمت کرده و قربانی داده اند.

رقابت های شکست ناپذیر برای سربازان مجروح، همه ساله با هدف حمایت از بهبود وضعیت سربازان اسیب دیده راه انـدازی می شود. قـرار است که در رقابت های امسال ۵۵۰ تن در دوازده رشته ورزشی با همدیگر به رقابت بپردازند.

XS
SM
MD
LG