لینک های دسترسی

Breaking News

مهاجرت کودکان افغان افزایش یافته است - IOM


ایران اکثرأ آنعده افغان هایی را که اسناد قانونی اقامت ندارند، از طریق بندر اسلام قلعه ردمرز می کند.

سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM گفته است که شمار کودکان افغان که به گونۀ قاچاق رهسپار ایران، ترکیه و اروپا هستند، روز به افزایش است.

این سازمان با نشر اعلامیه یی گفته است که این اطفال، جهت انجام مشاغل شاقه و فرستادن پول به خانواده های شان در افغانستان، به آن طرف سرحد قاچاق می شوند، که اکثر شان در ایران باقی می مانند.

ریچارد دانزگر رئیس عمومی ماموریت سازمان بین المللی مهاجرت در کابل گفت که این کودکان با تهدیدات جدی از جمله بهره برداری جنسی و بدرفتاری مواجه اند.

سازمان بین المللی مهاجرت گفته است که اطفال زیر سن، گروه بزرگی از عودت کنندگان آسیب پذیر افغان از ایران است که به گفتۀ وی نیازمندی های آنان همواره از نظر انداخته شده است.

نصیر احمد حیدرزی سخنگوی دفتر سازمان بین المللی مهاجرت در افغانستان به صدای امریکا گفت که اطفال زیر سن را قشر آسیب پذیر جامعه و نیازمند همکاری و رهنمایی خوانده گفت که نیاز جدی وجود دارد تا به این گروه از اطفال توجه صورت گیرد.

سازمان بین المللی مهاجرت در اعلامیه گفته است که امسال این اداره بیشتر از ۱۸۰۰ افراد بدون همراه را در زمینۀ عودت به افغانستان، مساعدت کرده است. اکثر عودت کنندگان کودکان پسر بین سنین ۱۲ تا ۱۷ سال بوده اند.

در اعلامیه آی او ایم ، از قول یک پسر ۱۵ ساله که از ایران رد مرز شده بود گفته شده که وی یگانه نان آور خانواده پنج نفری خود مبیاشد وبه خاطر امرار معاش خانواده خود، پدرش ویرا بدست قاچاقبر به ایران فرستاده بود و در ایران در یک شرکت ساختمانی کار میکرد که توسط پولیس ایران دستگیر و سپس به افغانستان رد مرز شد.

سازمان بین المللی مهاجرت می گوید که در پهلوی فراهم کردن فرصت های بهتر به اطفال در داخل افغانستان، نیاز به تلاش های زیاد در بخش اگاهی دهی نیز است تا خانواده ها از خطرات ناشی از سفر های قاچاقی و خطرات مهاجرت آگاهی لازم کسب کنند.

XS
SM
MD
LG