لینک های دسترسی

Breaking News

کروز و کلنتن پیشتاز جرگه های انتخاباتی آیووا شدند


کلنتن با تفاوت بسیار اندک از برنی سندرز رقیب حزبی اش سبقت گرفت.

در نخستین دور انتخابات مقدماتی در کاکس ها یا جرگه های انتخاباتی احزاب جمهوریخواه و دموکرات در ایالت آیووا، سناتور تد کروز از حزب جمهوریخواه با کسب ۲۸ در صد آرا توانست از رقیب اش دانلد ترمپ پیشی گیرد.

از سوی دیگر، هیلری کلنتن کاندید دموکرات توانست با تفاوت بسیار اندکی توانست بر رقیب حزبی اش، برنی سندرز، فایق آید.

سناتور تد کروز، پس از نتایج جرگۀ انتخاباتی آیووا گفت "امشب، شب مؤفقیت برای شجاعت محافظه کاران ایالت آیووا و تمام ملت می باشد. امشب ایالت آیووا صدایش را بلند کرد."

دانلد ترمپ که از ماه ها بدینسو در نظرسنجی های عامه در صدر جدول کاندیدان جمهوریخواه قرار دارد، در انتخابات مقدماتی شب گذشته پس از تد کروز قرار گرفت. او گفت که در انتخابات کاکس های ایالت نیو همشایر، پیروز خواهد شد.

دانلد ترمپ گفت "ما برای نامزد شدن از سوی حزب جمهویخواه و شکست دادن هلری و برنی و هر آن کسیکه در مقابل ما قرار گیرد، به پیش خواهیم رفت."

سناتور مارکو روبیو، کاندید دیگر حزب جمهوریخواه توانست با کسب ٢٣ در صد آرا، در جایگاۀ سوم قرار گیرد. روبیو گفت "امشب مردم ایالت آیووا یک پیام واضح را فرستادند. پس از هفت سال حکومت بارک اوباما، ما انتظار به عقب برگرداندن کشور خود را نداریم."

از جانب دیگر، نتایج رقابت میان هلری کلنتن و برنی سندرز، دو کاندید پیشتاز حزب دموکرات، نهایت حساس و تنگاتنگ به پیش رفت و تا اوایل صبح، هردو مُساوی پیش می رفتند. در نهایت، خانم کلنتن با تفاوت بسیار اندکی، برنده اعلان شد.

خانم کلنتن پس از اعلام نتایج کاکس آیووا گفت "یک شب فراموش ناشدنی. چه یک مبارزۀ، این یک افتخار بزرگ برای مبارزه کردن در سراسر آیووا بوده تا بتوانیم آیندۀ را که ما برای حزب دموکرات و ایالات متحده می خواهیم، به دست آوریم."

قبل از اعلان نتایج نهایی کاکس های دموکراتان در آیووا، برنی سندرز نیز ادعای مؤفقیت کرده بود. سندرز که خود را دموکرات سوسیالست می خواند، خط مشی اقتصادی اش مورد استقبال رای دهندگان جوان ایالت آیووا قرار گرفته بود.

برنی سندرز گفت "بادرنظر داشت بحرانات عظیم که کشور ما با آن روبروست، برای کارگیری از سیاست ها و سیستم های نهادینه شده، خیلی دیر شده است."

پس از به دست آوردن نتایج ناچیز، مارتن اوملی دموکرات و مایک هکه بی جمهوریخواه، از مبارزات انتخاباتی دست برداشتند و کاندیدان که به این مبارزات ادامه میدهند، قرار است به روز سه شنبۀ آینده در ایالت نیوهمشایر در کاکس ها و یا جرگه های انتخاباتی احزاب مربوطۀ شان اشتراک ورزند.

XS
SM
MD
LG