لینک های دسترسی

Breaking News

فعالین ایرانی: پولیس گشت ارشاد تعطیل نشده است 


فعالین ایرانی که از تظاهرات در این کشور حمایت می‌کنند، امروز پنجم دسمبر (۱۴ قوس) ادعاهایی را رد کردند که گویا پولیس گشت ارشاد تعطیل شده است.

در پی حدود سه ماه تظاهرات که پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت پولیس آغاز شد، خبرگزاری رسمی ایسنا روز گذشته از جعفر منتظری، لوی سارنوال این کشور نقل کرده که در پاسخ به سوالی مبنی بر مسدود شدن گشت ارشاد گفته است که گشت ارشاد "از همان جایی که در گذشته تاسیس شد از همانجا نیز تعطیل گردید".

اما فعالین به این اقدام اظهار بی باوری کرده می‌گویند که به نظر می‌رسد اظهارات منتظری یک پاسخ آنی به سوال بوده نه اعلام رسمی تعطیلی پولیس گشت ارشاد.

با آنهم این فعالین گفتند که تعطیلی پولیس گشت ارشاد هیچ تغییری را در پالیسی پوشیدن چادر در ایران به بار نخواهد آورد بلکه یک تکتیک برای تنفییذ آن خواهد بود.

رویا برومندی، یکی از بنیانگذاران سازمان حقوق بشری عبدالرحمان برومند در امریکا به فرانس‌پرس گفت: "از بین بردن واحدهای پولیس گشت ارشاد برای اعتراض کنندگانی که اکنون خواهان تغییر رژیم اند، اقدام خیلی اندک و خیلی ناوقت خواهد بود، مگر اینکه آنان تمامی قیود حقوقی بر لباس زنان و قوانینی را لغو کنند که زندگی‌های خصوصی شهروندان را کنترول می‌کند."

او افزود که اگر گشت ارشاد نکند، سایر ادارات پولیس به تنفیذ این قوانین تبعیض آمیز اقدام خواهند کرد.

گزارش‌ها در مورد مسدود شدن بخش گشت ارشاد پولیس وزارت داخلهٔ ایران واکنش‌های بین المللی را نیز در قبال داشت.

وزارت خارجهٔ آلمان امروز گفت که مسدود شدن این ادارهٔ پولیس ایرانی‌هایی را آرام نخواهد کرد که خواهان حقوق بنیادی‌ خود اند.

یک سخنگوی این وزارت در جریان یک نشست مطبوعاتی گفت که ایرانی‌ها برای به دست آورد حقوق بنیادی خویش به جاده بر‌آمده اند. آنان می‌خواهند آزادانه زندگی کنند و خود در مورد زندگی خویش تصمیم بگیرند.

او افزود که اگر امر مسدود شدن پولیس گشت ارشاد تطبیق هم شود، ارادهٔ ایرانی‌ها برای به دست آوردن حقوق شان تغییر نخواهد کرد.

فعالین می‌گویند که مسدود شدن پولیس گشت ارشاد در وضعیت کنونی بی معنی است زیرا زنان در ایران به گونهٔ گسترده در بخش مقررات مرتبط به حجاب دست به نافرمانی‌های مدنی زده اند.

با آنهم در مورد معنای اظهارات جعفر منتظری در مورد پولیس گشت ارشاد، امروز در ایران تردید‌های دیده می‌شود و تنها برخی از روزنامه های اصلاح‌طلب در صفحات نخست خویش در این مورد نوشته بودند در حالی که روزنامه‌های محافظه کار در این مورد هیچ ننوشته اند.

XS
SM
MD
LG