لینک های دسترسی

Breaking News

مداخلۀ ایران در انتقال گاز ازبکستان از طریق افغانستان


حمید الله فاروقی استاد پوهنتون کابل

بنیاد فکری محمود طرزی در مرکز مطالعات منطقه یی افغانستان، دشواری ها و مداخلات کشور های منطقه را در کار انتقال لولۀ گاز ازبکستان از خاک افغانستان به پاکستان و هند، طی نشستی مورد بررسی قرار داد.

حمید الله فاروقی استاد پوهنتون کابل، ایران را یک مانع بزرگ در برابر عملی شدن این پروژه خوانده و گفت که پروژۀ انتقال لولۀ گاز از افغانستان، مانند دیگر پروژه ها، به حیث ابزار سیاسی از سوی کشور های منطقه استفاده شده است.

آقای فاروقی با انتقاد شدید از حکومت در عملی شدن این پروژه طی ده سال گذشته افزود که دولت افغانستان باید برای عملی شدن و پیروز شدن آن، پالیسی های جدی را روی دست گیرد.

مرکز مطالعات منطقه یی افغانستان می گوید که ایران و پاکستان از یک سال به اینسو تلاش دارند که مسیر این پروژه را تغییر داده و لولۀ گاز، را از خاک ایران و از طریق بلوچستان، به پاکستان و هند انتقال دهند.

XS
SM
MD
LG