لینک های دسترسی

رهایی انجنیران ایران توسط طالبان


رهایی انجنیران ایران توسط طالبان

یک مقام پولیس افغان گفته است که گروهی از کارگران ایرانی یک شرکت سرک سازی که چندی قبل از غرب افغانستان اختطاف گردیده بودند، دو باره رها شده اند.

جنرال سید محمد قوماندان امنیۀ ولایت فراه میگوید، 13 کارگر ایرانی همراه با دو کارگر افغان از سوی ربایندگان رها گردیدند.

حکومت ایران قبلاً از ربوده شدن 12 شهروند آن کشور به روز دو شنبه در غرب افغانستان گزارش داده بود. دلیل تفاوت در رقم ارایه شده تا هنوز واضح نگردیده است.

جنرال محمد میگوید، سه تن این کارگران شام سه شنبه و متباقی صبح روز چهار شنبه رها گردیدند. او گفت برای رهایی این افراد شرایطی از جانب طالبان پیشکش نگردیده بود و رهایی آنها در اثر وساطت موسفیدان محل صورت گرفته است.

طالبان قبلاً تهدید نموده بودند که اگر شرکت سرک سازی جاهدی نصری تهران کار های سرک سازی را در آن منطقه متوقف نسازد، آنها افراد اختطاف شده را به قتل خواهند رساند.

XS
SM
MD
LG