لینک های دسترسی

توقف اموال تجارتی در سرحد مشترک ایران و افغانستان


توقف اموال تجارتی در سرحد مشترک ایران و افغانستان

تجار افغان شکایت دارند که از یک هفته به این طرف در سرحد نیمروز، نیروهای مرزی ایران به تریلر های باربری و تانکر های تیل و گاز اجازه ورود به افغانستان را نمی دهند. به قول تجار افغان بیش از ۱۵۰۰ عراده موتر باربری در سرحد مشترک توفق داده شده است و روزانه فقط برای پنجاه عراده تریلر اجازه ورود به افغانستان داده میشود.

حاجی رحم الدین حاجی آغا، ریس شورای عالی متشبثین خصوصی افغانستان در مصاحبه یی با رادیو آشنا گفت:

"در بندر نیمروز ،نیروهای سرحدی ایران با رانندگان و تاجران افغان بر خورد درست نمی کنند. آنان تانکی های عراده جات باربری را کنترول میکنند تا از بیست لیتر تیل اضافه نداشته باشد . مقامات ایرانی از هر تانکری که در آنسوی سرحد در حال انتظار قرار دارد، از سه تا پنج هزار افغانی کرایه اخذ میکنند."

مسوولین اتاق های تجارت نیمروز نیز این خبررا تایید نموده اند .

حاجی رحم الدین حاجی آغا ،رئیس متشبیثین افغانستان به ادامه میگوید، این مشکل را با مسوولین وزارت تجارت افغانستان نیز مطرح کرده ولی تاهنوز اقداماتی برای حل این مشکل ،اتخاذ نشده است.

وحیدالله غازی خیل سخنگوی وزارت تجارت افغانستان نیز تایید می کند که عراده جات باربری تجار افغان از سوی ایران در سرحد با ولایت نیمروز متوقف ساخته شده است. وی میگوید که تلاش های مسوولین وزارت تجارت از چند روز به اینطرف آغاز گردیده و وزیر تجارت و صنایع افغانستان با سفیر کشورایران موضوع را در میان گذاشته است. از سوی دیگر با مسوولین سفارت افغانستان در ایران نیز تماس هایی برقرار گردیده و موضوع با ایشان در میان گذاشته شده است .

وحیدالله غازی خیل به ادامه میگوید :

"مقامات ایرانی ادعا دارند شماری از تانکر هایی که در بندر نیمروز از سوی حکومت ایران توقف داده شده اند مواد سوخت غیر مجازی را بار گیری کرده که برای صادرات نبوده و از آن باید در ایران استفاده شود. وزیر تجارت و صنایع افغانستان در کابل با سفیرکشور ایران صحبت کرده و همچنان برای آتشه تجارتی افغانستان در تهران نیز وظیفه داده است تا موضوع را روشن و راه حل را در رابطه جستجو کند." وی میافزاید که تا فعلا منتظر جواب از سوی مقامات ایرانی استند.

به قول تجار افغان این محموله ها شامل آرد، روغن، تیل، گاز و مواد تعمیراتی می باشد. به گفتۀ آنها اگر بندش تریلرها ادامه یابد، یک بار دیگر قیم مواد خوارکی در افغانستان صعود خواهد کرد.

تجار افغان بعد از آن انتقال مواد تجارتی خویش را از طریق ایران آغاز کردند که پاکستان نیز در بندر کراچی برای تجار افغان مشکلاتی را ایجاد کرده است.

XS
SM
MD
LG