لینک های دسترسی

Breaking News

بتاش: ایران برخلاف تفاهمنامۀ ترانسپورتی، باجگیری می کند


وزیر ترانسپورت و هوانوردی افغانستان که از دو روز به این سو در ولایت هرات به سر می برد در نشست خبری مشترک با والی این ولایت گفت مقام های ایرانی خلاف تفاهمنامه دوجانبه ترانسپورتی منعقد شده بین دو کشور عمل کرده اند.

تفاهمنامه ای که چندی قبل، بین وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان و وزارت راه و ترابری ایران به امضاء رسید و هر دو طرف را مکلف می ساخت تا قوانین ترانسپورتی میان دو کشور را مراعات نموده و از اضافه ستانی های غیر قانونی مانند خاکپولی و پول سوخت جلوگیری نمایند.

محمد الله بتاش میگوید دولت ایران افزون بر این موارد پول های بیشتری را از موتر داران افغان زیر نام های مختلف میگیرد.

آقای بتاش می گوید "شرکت های ترانسپورتی ما شکایت داشتند از عدم تطبیق توافقنامه دو جانبه ایران و افغانستان. یک مقدار تادیاتی بود که ما از ایران زمان ورود واسطه های نقلیه آن کشور به افغانستان نمی گیریم. دولت ایران هم متعهد بود که رویه بالمثل بکند. اما متاسفانه به نام های پول سوخت، خاکپولی، برگه سبز و غیره مسایل تا هنوز آن باجگیری ها در ساحه کشور دوست ایران از وسایط باربری ما به خصوص جریان دارد."

وزیر ترانسپورت و هوانوردی افغانستان همچنان از وجود فساد اداری گسترده در سیستم ترانسپورتی ولایت هرات خبر داده گفت که هنوز هم افرادی هستند که ازعواید شرکت های ترانسپورتی در این ولایت به نفع خود استفاده میکنند.

در همین حال انتقاد هایی هم متوجه وزارت ترانسپورت و قوانین ترانسپورتی افغانستان است. شماری از موتر داران افغان از بیکاری و جریمه های سرسام آور وزارت ترانسپورت شکایت میکنند.

غلام رسول، راننده موتر لاری است. او می گوید "ترانسپورتیشن کلا با بحران مواجه است. بیشتر موترهای ایستاده متوقف است اما وقتی یک موتری ایستاده و کار نمی کند این نباید جریمه ترانسپورتی شود. ولی قانون جدید ترانسپورتی فعلی می گوید که باید جریمه عدم فعالیت شود که چرا کار نکرده است. درصورتی که در شرایط فعلی کار نیست."

اما وزیر ترانسپورت و هوانوردی افغانستان راهکاری دیگر دارد. محمد الله بتاش بر این باور است که تنها راه حل بهبود وضیت ترانسپورت در افغانستان ، مدرن ساختن سیستم جمع اوری عواید ترانسپورتی از فیزیکی به الکترونیکی است .

با توجه به اینکه تعدادی از افغان ها از کاغذپرانی و فساد اداری در ادارات دولتی شکایت دارند، آیا به راستی تبدیلی افرادی که از سوی مردم فاسد خوانده می شوند راه حل نیست؟ و یا مدیران خوب نمیتوانند یک اداره را بهتر کنترول کنند؟

XS
SM
MD
LG