لینک های دسترسی

Breaking News

گردهمایی طرفداران حکومت ایران علیه معاهده بحرین با کشورهای عربی خلیج


عکس آرشیف از قیام در بحرین

یک راهپیمایی طرفداران حکومت درتهران روز جمعه تلاش های حاکمان سنی مذهب بحرین را محکوم کرد که روابط نزدیک تر با عربستان سعودی را تقویت می کند. ایران کشور با اکثریت شیعه مذهب است و مدعی است که این معاهده علیه اراده شیعیان اقلیت آن کشور جزیره یی است.

خشم ایران متوجه رقیب اصلی آن عربستان سعودی است که به حیث حامی خاندان حاکم سنی مذهب بحرین عمل می کند.

این مساعی توسط کشورهای عربی حوزه خلیج در این هفته برای ترسیم پیوندهای سیاسی وامنیتی میان کشورهای شان آغاز شد.

گرچه تصمیم درمورد معاهده کشورهای عربی خلیج در جلسه ریاض دوشنبه به تاخیر افتاد، اما آن گردهمایی تهران را ناراحت کرده است که به طبق خبرگزاری رسمی ایرنا باعث شد ایران دپلمات ارشد بحرینی را در کشور خویش پنجشنبه برای بیان نگرانی اش احضار کند.

جنرال محمد رضا نقدی،فرمانده نیروهای بسیج ایران ادعا کرده است عربستان سعودی وبحرین با هدف حذف این کشور از نقشه وتلفیق آن به کشوردیگری درصدد "دسیسه چینی" است.

تلویزیون دولتی ایران گزارش داده است که راهپیمایی های مشابه یی در سایرشهرهای ایران با شرکت هزاران نفر برپا شد.

بحرین شاهد قیام هایی تحت رهبری مخالفین شیعه مذهب که درصدد براندازی سلطنت سنی مذهب حاکم بودند.

حداقل 50 نفر درناآرامی های شروع شده از فیبروری 2011 جان باخته اند.

XS
SM
MD
LG