لینک های دسترسی

Breaking News

حسن روحانی کیست؟ کارنامه سیاسی


حسن روحانی، کاندیدای میانه رو و نزدیک به اصلاح طلبان ایران
حسن روحانی با به دست آوردن تقریبا 19 میلیون رای از مجموع حدود 37 میلیون رای در انتخابات ریاست‌جمهوری ایران توانست به پیروزی برسد. روحانی نامزد مورد حمایت گروه‌های اصلاح‌طلب و میانه‌ رو در انتخابات ریاست‌جمهوری ایران بود.

صرف چند هفته بعد از پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات سال 2005 ایران، آقای روحانی مذاکره کننده ای ارشد برنامه های هسته ای ایران بعد از جلسات جنجالی با آقای احمدی نژاد از وظیفه اش کنار رفت و علی لاریجانی جایگزین او مسئولیت پیشبرد گفتگوهای هسته ای با غرب را بر عهده گرفت.

این تصمیم، موقف آقای روحانی را منحیث یک شخص میانه روی تحکیم کرد که مشی تهاجمی احمدی نژاد در امور جهانی را به نفع دشمن سیاسی او، یعنی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور پیشین ایران رد کرد.

آقای رفسنجانی از سوی نگهبان ایران از فهرست کاندیدان انتخابات روز جمعه حذف شد.

اما برای بسیاری از اصلاح طلبان و اصلاح طلبان ایرانی، حسن روحانی 64 ساله تصویر انعکاس یافتۀ آقای رفسنجانی ارشد است که واکنش دیدگاه های وی که ایران می تواند برنامه هستوی اش را نگه دارد و تنش خود با غرب را درعین زمان تسهیل بخشد.

ارتباط عمیق بین این دو نفر می تواند به آقای روحانی ماهیت دوگانه بالقوه رئیس جمهوری بدهد - آقای روحانی به حیث چهره محبوب و آقای رفسنجانی در عقب صحنه به حیث قیم و پشتیبان قوی او باشد.

روحانی در مبازرات انتخاباتی خود تعهد کرده بود که تعامل سازنده ای را با جهان در زمینه کاهش نگرانی های غرب در مورد برنامه اتمی ایران و همچنان کاهش تحریم های بین المللی که اقتصاد ایران را در هم کوبیده است، تلاش می ورزد.

کشورهای غربی و متحدین آن نگران اند که ایران به سوی ساخت سلاح اتمی در حرکت است اما مقامات ایرانی به شمول روحانی اصرار می ورزد که برنامه های این کشور برای توسعه انرژی و استفاده های صحی می باشد.

کارنامه سیاسی روحانی

حسن روحانی، کاندید میانه رو ایران و نزدیک به اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری
حسن روحانی، کاندید میانه رو ایران و نزدیک به اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری
حسن روحانی از جوانی به آموزش دینی رو آورده بود و بعد از آن او خود را یکی از مخالفین صریح شاه ِ تحت حمایت غرب، تبارز داد و طی مسافرت های پی در پی به سخنرانی ضد سلطنتی پرداخت که توجه آیت الله روح الله خمینی، رهبر انقلاب اسلامی سال 1979 ایران را به خود جلب کرد.

روحانی از پوهنتون تهران با سند تحصیلی حقوق در سال 1972 فارغ شد و نظر به زندگی نامه اش که در مبارزات انتخاباتی وی نشر شده او سند تحصیلی ماستری خود را در رشته تحصیلی امور حقوقی از پوهنتون گلاسگو کلیدونین بریتانیا اخذ کرده است.

در حالیکه آقای روحانی در خارج از ایران به سر می برد، جنبش های انقلاب اسلامی ایران قوی تر رشد می کرد. روحانی بعد از بازگشت به ایران، آغاز به مخالفت از روش های شاه کرد اما برای اینکه دستگیر نشود، دوباره ایران را ترک کرد.

روحانی بعدا به جمع آیت الله خمینی که در فرانسه در تبعید بود، پیوست. رفسنجانی نیز شامل آنها بود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، روحانی در پست های مختلف، شخص با ارزش خمینی شمرده می شد. او بحیث سازمان دهنده مجدد اردو، عضو پارلمان و نظارت بر نشرات دولتی کار کرد.

روحانی در جریان جنگ ایران و عراق در سال های 1980 تا 88 روابط نزدیک با رفسنجانی داشت و از سال 1989 تا 97 منحیث مشاور امنیت ملی ایران مصدر خدمت به وطنش بوده است.

آقای روحانی همچنان با رئیس جمهور محمد خاتمی که اصلاح طلب بود، به وظیفه اش ادامه داد و او از سوی خاتمی منحیث اولین مذاکره کننده برنامه های اتمی ایران مقرر شد.

حسن روحانی برنامه های هسته ای ایران را در سال 2003 تحت پوشش قرار که یک سال بعد، برنامه های20 ساله هسته ای ایران اشکار شد.

ایران بعدا تمام فعالیت های هسته ای خود را به دلیل اجتناب از تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد به تعلیق درآورد. محمود احمدی نژاد هر گونه امتیازات و معامله گری را به شدت رد کرد.

آقای روحانی بعد از نشست های گلایه آمیز بعد از انتخابات با احمدی نژاد از وظیفه اش منحیث مذاکره کننده استعفا داد و رئیس شورای امنیت ملی گردید.

اما در جریان مبارزات انتخباباتی خود، آقای روحانی از هر گونه اظهاراتی خصمانه علیه احمدی نژاد خودداری کرد اما به طور واضح پیشتبانی خود را از حسین موسوی رهبر جنبش سبز ایران ابراز می کرد. آقای موسوی از اوایل 2011 همراه با مهدی کربی رهبر یکی از احزاب مخالف ایران تحت بازداشت خانگی است.

حسن روحانی رنگ بنفش را بعد از انتخاب رنگ سبزاز سوی آقای موسوی برای مبارزات انتخاباتی خود برگزید.
XS
SM
MD
LG