لینک های دسترسی

محکومیت سرکوبی احتجاج کنندگان ایرانی توسط اروپا


محکومیت سرکوبی احتجاج کنندگان ایرانی توسط اروپا

کترین اشتون رئیس مشی خارجی اتحادیه اروپا از ایران خواسته است تا به احتجاجات ضدحکومتی صلح آمیز اجازه بدهد.

او روز سه شنبه یک روز بعد از آن اظهارنظر کردکه شاهدان عینی درایران گفتند قوای امنیتی برای متفرق ساختن فعالینی که درپایتخت ایران برای اجتماعی تحریم ناشده تجمع کرده بودند، گاز اشک آور استفاده کردند.

دربیانیه مطبوعاتی منتشرۀ دفتر اشتون گفته است آزادی بیان و حقوق اجتماع صلح آمیز حقوق اساسی یی می باشد که مستلزم احترام است.

XS
SM
MD
LG