لینک های دسترسی

Breaking News

بخش اعظم منابع آبی ایران نابود شده ‌است – پژوهش


یافته‌های یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که استفادۀ بیش از حد از منابع آب تجدیدناپذیر زیرزمینی برای گسترش بخش‌های زراعتی و صنعتی در ایران و افزون بر آن، رشد سریع جمعیت، سبب از میان رفتن بخش عمدۀ ذخایر آبی ایران شده ‌است.

کاوه مدنی، پژوهشگر ایرانی، ضمن نشر یافته‌های این پژوهش گفته است که ایران حدود ۲۱۱ کیلومتر مربع از مجموع ذخایر آبی خود را، در جریان کمتر از دو دهۀ گذشته از دست داده ‌است.

بخش ایران صدای امریکا گزارش داده است که بر اساس نتایج این پژوهش، حجم عظیم آب از دست رفته عمدتاً به خاطر استفادۀ بیش از حد از منابع آب تجدیدناپذیر زیرزمینی، ایران را به وضعیت "ورشکستگی آبی" رسانده است.

پژوهش آقای مدنی، رییس "برنامه تحقیقاتی هم‌بست دانشگاه سازمان ملل متحد" و استاد محقق کالج شهر نیویارک و همکارانش، بر اساس مستندات رصدهای ماهواره‌ای ناسا و سازمان هوا فضایی آلمان صورت گرفته است.

کاوه مدنی، معاون پیشین سازمان محیط زیست ایران، در این‌باره به بخش فارسی صدای امریکا گفت: "آن‌چه در کنار تخریب برگشت ناپذیر منابع طبیعی ایران به شدت نگران کننده است، تلاش مصرانه برخی از مدیران برای انکار واقعیت ورشگستگی آبی ایران است".

مدنی با اشاره به شواهد غیرقابل انکار در این خصوص گفت: "طبیعت با همه نشانه‌ها به صراحت می‌گوید که روش مدیریت کنونی جواب نمی‌دهد و ایران برای رفع این معضل باید مصارف آب را به طور چشم‌گیری کاهش دهد. واقعیت این است که این اتفاق بدون جراحی‌های جدی و تصمیم‌های مدیریتی در راس حکومت برای تغییر مدل حکمرانی آب ایران، غیر ممکن خواهد بود".

این پژوهشگر ایرانی همچنین تاکید می‌کند که ورشکستگی آبی ایران باعث بیکاری و پیامدهای عمده‌ برای "خودکفایی غذایی" می شود، هدفی که به گفتۀ او جمهوری اسلامی از زمان روی‌کار آمدن آن را "به طور فعال" دنبال می کند.

آقای مدنی به صدای امریکا گفت که "ورشکستگی آبی" اخیراً باعث "درگیری‌های بزرگ و مسایل امنیت ملی" در ایران شده است.

پیشتر میثم جعفرزاده، رییس پیشین مرکز "جهاد آبرسانی" در وزارت نیروی ایران گفته بود که "بیش از هشت میلیون نفر" از جمعیت روستایی ایران درگیر تنش و بحران آب استند.

XS
SM
MD
LG