لینک های دسترسی

Breaking News

اظهارات خشمگینانۀ مقامات ایران در مورد خانم رئیس جمهور فرانسه


رسانه های ایرانی بروز سه شنبه گزارش دادند که کارله برونی، خانم رئیس جمهور فرانسه، مستحق سزای مرگ است؛ زیرا او تصمیم ایران مبنی بر سنگسار یک خانم ایرانی به جرم داشتن روابط نا مشروع را تقیببح کرده است.

روزنامۀ کیهان روز شنبه برونی را بعد از آن "بدکار" عنوان کرد که او در خواستی را غرض رهایی سکینه محمدی آشتیانی امضا نمود.

تلویزیون دولتی ایران برونی را همچنان به "بد اخلاقی" متهم نمود. و بار دیگر بروز سه شنبه، رسانه های تحت ادارۀ حکومت ایران اتهام بدکاری را تکرار نمود.

سخنگوی وزارت خارجۀ ایران گفت جمهوری اسلامی از اتهامات رسانه ها حمایت نمینماید.

XS
SM
MD
LG