لینک های دسترسی

سفر وزیر خارجۀ آلمان به ایران


سفر وزیر خارجۀ آلمان به ایران

وزیر خارجۀ آلمان طی یک سفر مختصر به تهران عزیمت نموده تا با مأمورین ایرانی دیدن کرده و دو خبرنگار آلمانی را بعد از چهار ماه زندانی بودن در ارتباط به قضیۀ مهم سنگسار دوباره به کشور برگرداند.

گویدو ویسترویل روز شنبه به تهران رسید و چند ساعت بعد با مارکس و جنز، دو خبرنگار آلمانی روانۀ برلین شد.

وزیر خارجۀ آلمان قبل از برگشت به آلمان با محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور و علی اکبر صالحی، وزیر خارجۀ ایران ملاقات نموده بود.

حین صحبت با خبرنگاران در پهلوی وزیر خارجۀ ایران، مقام ارشد آلمانی در مورد نقش و مسئولیت های ایران ابراز نظر کرد:

"فکر میکنیم منافع مشترک داریم، بطور مثال صحبت ما در کنفرانس کابل و از اشتراک ایران در آن کنفرانس غرض بهبود وضع افغانستان استقبال مینمایم."

مقامات ایرانی در ماه اکتوبر دو خبرنگار را بعد از آن توقیف نمودند که آنها به شهر تبریز سفر کرده بودند تا با فرزند آن زنی مصاحبه نمایند که به جرم داشتن روابط غیر مشروع به سنگسار محکوم شده بود.

XS
SM
MD
LG