لینک های دسترسی

تحقیقات اتهام استفادۀ ایران از بانک اروپایی


تحقیقات اتهام استفادۀ ایران از بانک اروپایی

مقامات امور اقتصادی آلمان می گویند این موضوع را مورد تحقیق قرار می دهند که آیا یک بانک در هامبورگ به ایران کمک می کند تا از تعزیرات بین المللی در رابطه به برنامۀ ذروی آنکشور گریز نماید یا نه.

سخنگوی وزارت اقتصاد آلمان می گوید از هیچ نوع خلاف رفتاری بانک، یوروپین ایرانین ترید بانک ای جی، آگاهی ندارد، ولی وی گفت مقامات آلمانی این اتهامات را مورد برسی قرار می دهند.

روزنامۀ وال استریت گزارش می دهد که این بانک معاملات تجارتی را از طرف آن عده شرکت های ایرانی به پیش می برد که اسمای شان در فهرست سیاه ملل متحد، اتحادیۀ اروپا و ایالات متحدۀ امریکا قرار دارد.

روزنامه می نویسد که این بانک مبلغ بیشتر از یک ملیارد دالر را برای کمپنی های ایرانی جهت خریداری اسلحه کمک نموده است. این معاملات شامل کمپنی هایی است که بخاطر دست داشتن در فعالیت های ذروی ایران تحت تعزیرات قرار دارند.

XS
SM
MD
LG