لینک های دسترسی

Breaking News

ادامه نقض حقوق بشر در ایران


ادامه نقض حقوق بشر در ایران

شوهر یک قاضی برجستۀ حقوق بشر ایرانی میگوید، همسر وی به اتهام نقض امنیت و شایعه پراگنی علیه زمامداران کشور به 11 سال حبس محکوم شده است.

نسرین ستوده درماه سپتمبر توقیف شده و بیش از سه ماه را در زندانی در تهران سپری نمود.

عقیده میرود که وکیل مدافع توقیف شده مربوط گروهی است که شخصیت های سیاسی و فعالین را در سال 2009 در جریان ناآرامی های متعاقب انتخاب دوبارۀ محمود احمدی نژاد، معرفی نموده بود.

رضا خاندان، شوهر قاضی توقیف شده بروز دوشنبه گفت، وکلای ستوده گفته اند که برهمسر وی قیود وضع شده که تا 20 سال دیگر نمیتواند منحیث قاضی ایفای وظیفه نماید. او علاوه نمود که این قیودات شامل منع پرواز خارجی نیز میباشد.

دفتر مبارزه برای دفاع از حقوق بشرایران، مستقر در نیویارک زندانی شدن ستوده را یک حادثۀ ناگوار غیر عادلانه خواند.

XS
SM
MD
LG