لینک های دسترسی

Breaking News

همکاری عراق برای گریز ایران از فشار تعزیرات غرب


یکی از کوره های اتمی ایران
یکی از کوره های اتمی ایران

مقام های ایالات متحده می گویند که شماری از نهاد های مالی عراق با زمینه سازی برای دسترسی ایران به بازار های مالی جهان، آن کشور را در برابر تاثیر تعزیرات غرب محافظت می کند.

مطبوعات ایالات متحده گزارش می دهند که عراق با استفاده از شبکه های مالی و عملیات قاچاق نفت می خواهد ایران را در برابر تعزیرات غرب کمک کند.

براک اوباما، رییس جمهور ایالات متحده ماه گذشته بانک اسلامی ایلاف بغداد را از معامله با نظام بانکی امریکا منع کرد.

قصر سفید با نشر بیانیه یی گفت که این بانک مراودات بالغ بر میلیون ها دالر را به نمایندگی از بانک های ایران که معروض با تعزیرات غرب است، تسهیل می بخشد.

روزنامۀ نیویارک تایمز مطلبی را در این مورد نشر کرده می نگارد که با وصف فرمان آقای اوباما، بانک ایلاف در مزایده های روزانۀ بانک مرکزی عراق سهم می گیرد.

بر اساس گفته های مقامات برحال و پیشین حکومات ایالات متحده و عراق و نیز به باور متخصصین امور بانکی عراق، بانک ایلاف یکی از نهاد هایی است که برای جریان پول به ایران در حالی کمک می کند که تعزیرات غرب اقتصاد آن کشور را متاثر ساخته است.

در این مقاله مزایده های بانکی عراق یکی از راه های اساسی برای دسترسی ایران به نظامی مالی بین المللی عنوان شده است.

در مطلب از قول چندین مقام حکومت و سیستم بانکی ایالات متحده و عراق آمده است که سازمان های ایرانی از طریق میانجی های عراقی بر کم از کم چهار بانک تجارتی عراق به قدر کافی کنترول دارند که این امر می تواند ایران را به گونۀ مستقیم به نظام مالی بین المللی دسترسی دهد.

دیفید کوهن، معین وزارت خزاین ایالات متحده در امور دهشت افگنی و استخبارات مالی گفته است که ایالات متحده فعالانه تلاش ها را دنبال می کند تا در عراق یا هر جای دیگر، از گریز ایران از تعزیرات مالی بین المللی جلوگیری کند.

بر اساس گزارش روزنامۀ نیویارک تایمز، شماری از مقامات ایالات متحده و عراق می گویند که مقامات حکومت عراق از جریان کتلوی مالی، قاچاق و سایر تجارت ها با ایران به گونۀ وسیع چشم پوشی کرده اند.

در این مطلب گفته شده است که شماری از مقام های عراقی که روابط نزدیکی با نوری المالکی، صدر اعظم آن کشور دارند، به گونۀ مستقیم از این فعالیت ها سود می برند.

تعزیرات اقتصادی غرب برنامۀ هستوی ایران را هدف قرار می دهد که به باور ایالات متحده وسایر متحدین آن تلاشی از سوی تهران برای دستیابی به سلاح هستوی است. اما ایران همواره این ادعا را رد کرده می گوید که برنامۀ هستوی آن کشور ماهیت صلح آمیز داشته و برای مقاصد طبی به کار می رود.
XS
SM
MD
LG