لینک های دسترسی

Breaking News

پلان ایران در رابطه به نشر اسناد ذروی اسراییل


پلان ایران در رابطه به نشر اسناد ذروی اسراییل

مذاکره کنندۀ ارشد ذروی ایران میگویند، تهران آماده است تا مدارکی را به نشر برساند که نشان دهندۀ یورانیم غنی شده از ایالات متحده به اسراییل است.

سعید جلیلی روز دوشنبه به صفحۀ انترنتی تلویزیون دولتی ایران گفت، تحت پیمان بین المللی عدم تکثیر سلاح ذوری، از دست یافتن اسراییل به سلاح ذروی باید جلوگیری صورت گیرد. او علاوه نمود که ایران پلان دارد تا اسنادی را منتشر نماید که نشان میدهد که مواد امریکایی برنامۀ ذروی اسراییل را تقویت میکند.

بطور گستردۀ گمان میرود که اسراییل یگانه کشور پر قدرت افشا نشدۀ سلاح ذروی در شرق میانه باشد.

ایران تردید غرب و اسراییل را رد میکند که آنکشور در صدد ساختار سلاح ذرویست و علاوه میکند که برنامۀ ذروی آنکشور برای مقاصد صلح آمیز میباشد. ایران تقاضا نموده که قدرت های ذروی جهان باید اسراییل را در رابطه به زراد خانۀ اتمی گزارش شدۀ آنکشور ،مورد بازپرسی قرار دهند.

XS
SM
MD
LG