لینک های دسترسی

ملاقات اعضای خانوادۀ زندانیان آلمانی در ایران


ملاقات اعضای خانوادۀ زندانیان آلمانی در ایران

ک آژانس خبررسانی ایرانی گزارش میدهد که بروز دوشنبه به دو زندانی آلمانی در آن کشور اجازه داده شد تا در تهران با اعضای خانوادۀ شان در روز های رخصتی عید میلاد مسیح ملاقات نمایند، اما مقامات آلمانی گفته اند ملاقات آنها تا بحال صورت نگرفته است.

آژانس خبری نیمه رسمی مهر ایران گزارش داده که به اعضای خانواده زندانیان بعد از تکمیل تحقیقات اجازۀ ملاقات داده شد.

مقامات آلمانی این موضوع را رد نموده میگویند که ملاقات آنها تا بحال ترتیب داده نشده است.

مقامات آلمان در اوایل روز دوشنبه سفیر ایران در برلین را احضار نمودند تا واضح شود که بعد از تعهدات متعدد، بنابر کدام دلیل به اعضای خانوادۀ زندانیان اجازۀ ملاقات داده نشده است.

اتباع آلمانی در ماه اکتوبر در منطقۀ تبریز در شمال غرب ایران دستگیر شده بودند. ایران میگوید آنها با ویزۀ سیاحت وارد آنکشور شدند، ولی نتوانستند مدارک مناسب ژورنالستیکی را ارائه نمایند.

XS
SM
MD
LG