لینک های دسترسی

Breaking News

اردوی آزادی بخش شیعه سبب تشدید تنش منطقه یی میشود


تحلیلگران می گویند که ایجاد "اردوی آزادی بخش شیعه" فقط تنش های فرقه گرایی را در منطقه شعله ور خواهد کرد.

تحلیلگران می گویند که ایجاد "اردوی متحد آزدی بخش شیعه" توسط حکومت ایران، نشاندهندۀ این است که تهران خواهان گسترش نقش سیاسی و نظامی خود در منازعۀ شرق میانه است، منازعۀ که توام با فرقه گرایی مذهبی همراه است.

طلحه عبدالرزاق، محقق در پوهنتون اکستر، به صدای امریکا گفت: "استفاده از مشخصۀ شیعه با لقب اردوی جدید، موجب شعله ور ساختن تنش های فرقه یی در منطقه خواهد شد."

آقای عبدالرزاق می گوید که ایران در صدد آن است تا خود را به مثابۀ قدرت منطقه یی و حتی "قدرت امپریالیستی" به نمایش بگذارد.

محمد علی فلکی، یکی از قوماندان های برجستۀ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که رهبری جنگ قوای ایرانی را در سوریه بر عهده دارد، پنجشنبه گذشته ایجاد این اردوی جدید را اعلام کرد.

این اردو به گونۀ طراحی شده است تا بر ضد کشور های عربی جنگ کند و به صورت گسترده، جنگجویان این اردو، از مسلمانان غیر ایرانی از سراسر منطقه استخدام خواهند شد.

آقای فلکی در مصاحبۀ با خبرگزاری مشرق گفته است که فعالیت این اردوی در سه جبهۀ یمن، سوریه و عراق متمرکز خواهد بود. او همچنین گفته است که "اردوی متحد آزادی بخش شیعه" از گذشته به این سو، رهبری قوای شیعه ها را که متشکل از جنگجویان پاکستانی، عراقی، سوری و لبنانی اند، در سوریه بر عهده دارد.

نمای از جنگ یمن
نمای از جنگ یمن

فلکی به صورت مشخص گفته است که جنگجویان این اردو تنها ایرانی ها نیستند و تاکید کرد که "هر جا جنگ باشد، استخدام مردم منطقه را سازماندهی می کنیم."

شماری از تحلیلگران می گویند که با شکل دهی یک اردوی جدید که با مسایل فرقه گرایی مذهبی توام است، تهران در برابر همسایه های منطقه یی اش مثل عربستان سعودی که به طور گسترده تحت تسلط سنی مذهبان است، اعلام جنگ می کند.

آنان می گویند روابط میان رژیم ایران و عربستان سعودی از دیر مدت زمان به این سو، به دلیل مسایل مذهبی و سیاسی، مملو از تنش بوده است و ایران همواره در صدد آن بوده تا ایدیولوژی شیعه ها را در سراسر جهان، تبلیغ کند.

به گفتۀ طلحه عبدالرزاق، محقق در پوهنتون اکستر، "اعلام چنین موضوع اساساً به معنی آنست که آنان استفاده از جنگجویان خارجی را ادامه خواهند داد تا خشونت های فرقه یی، افراطیت و دهشت افگنی را در سراسر منطقه، ترویج کنند."

شورای همآهنگی خلیج که رهبری آن را عربستان سعودی بر عهده دارد، ایران را به تحریک خشونت های فرقه یی و منازعه در منطقه متهم می کند، به شمول حمایت ایران از شورشیان حوثی در یمن جنگ زده. اما تا حال عربستان سعودی به صورت آشکار در مورد اقدام اخیر ایران مبنی ایجاد "اردوی متحد آزادی بخش شیعه"، تبصره نکرده است.

رسول نفیسی، تحلیلگر مسایل شرق میانه مستقر در شهر واشنگتن دی سی، می گوید که تهران و ریاض در چند ماه گذشته از رویا رویی در مقابل همدیگر اجتناب کردند، اما اقدام اخیر ایران می تواند به مثابۀ قدرتنمایی تلقی گردد. به گفتۀ نفیسی، این اقدام به عربستان سعودی به مثابۀ علامه یی است که ایران ممکن از تمام قدرت خود در جنگ استفاده خواهد کرد.

تشدید در گیری

در یمن، شورشیان حوثی، در تضاد با حکومت آن کشور قرار دارند، حکومتی که در تسلط سنی مذهبان قرار دارد. حوثی ها خواهان حقوق بیشتر اقلیت های شیعه در یمن اند و از سوی ایران مورد حمایت قرار می گیرند.

مایسه شجاع الدین، تحلیلگر مستقر در قاهره،نیز می گوید که " شکل دهی چنین اردو فقط منازعه در یمن را تشدید خواهد کرد. حوثی ها یکی از سازمان یافته ترین گروه ها در جنگ یمن استند و هر گونه حمایت اضافی، آنان را در {آن کشور} قدرتمند تر خواهد کرد."

علاوه بر آن، ایران ممکن نفوذ خود را در جنگ سوریه نیز گسترش خواهد داد، کشوریکه ایران و گروه حزب الله لبنان از حکومت بشار الاسد، رئیس جمهوری سوریه، حمایت می کنند. تصور بر این است که ایران هزاران تن از شهروندان افغان را که در ایران به سر می برند، به خطوط مقدم جبهه سوریه اعزام کرده و در عین حال، جنگجویان پاکستانی را نیز استخدام کرده است.

حسن نصرالله، رهبر گروه حزب الله لبنان است که از حمایت ایران حمایت می شود.
حسن نصرالله، رهبر گروه حزب الله لبنان است که از حمایت ایران حمایت می شود.

سردار کاظمی، یکی از جنگجویان افغان است که از جنگ سوریه فرار کرده و به امارات متحده عرب پناه برده است. او به صدای امریکا گفت که "برای دفاع از رژیم دمشق، قوماندان های ایرانی جنگ را رهبری می کنند. سوری ها و سایر جنگجویان از لبنان و افغانستان تحت قوماندۀ آنان می جنگند."

در عراق، به گفتۀ یاسر حیدری، یکی از مشاورین پیشین حکومت ایالتی عراق، قوای بسیج مردمی عراق که به نام حشد الشعبی نیز یاد می گردد، توسط قاسم سلیمانی، یکی از قوماندان های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، نظارت می گردد. آقای حیدری مخالف دخالت ایران، در عراق است.

شماری از تحلیلگران می گویند که ایران بخش وسیعتر قوا را در عراق رهبری می کند و چنین وضیعت ممکن موجب شعله ور ساختن تنش در منطقه گردد.

رسول نفیسی، تحلیلگر مسایل شرق میانه مستقر در شهر واشنگتن دی سی، می گوید که " نصب کردن علامت و نشان جدید در چنین اردو و به عنوان اردوی مستقل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اهداف وسیعتر، می تواند بیش از یک عمل تحریک آمیز در مقابل سعودی ها و سایر دول سنی مذهب در منطقه تلقی گردد و چنین اقدام در مطابقت با جاه طلبی های ایران در منطقه قرار دارد."

طلحه عبدالرزاق، محقق در پوهنتون اکستر، می گوید که " عربستان سعودی و دول سنی مذهب در منطقه کاملاً از آجندای خارجی ایران آگاهی دارند. شورای همآهنگی خلیج از این اعلام، متعجب نخواهد شد. آنان[شورای همآهنگی خلیج] کاری بیشتر انجام نخواهد داد، زیرا آنان از قبل اقداماتی را روی دست گرفته اند تا در مقابل جاه طلبی های منطقه یی ایران، مقابله کنند."

گزارش از نور زاهد

XS
SM
MD
LG