لینک های دسترسی

ختم مذاکرات روی برنامه ذروی ایران


ختم مذاکرات روی برنامه ذروی ایران

مذاکرات دو روزه روی پروگرام جنجال بر انگیز ایران بدون کدام نتیجه به پایان رسید.

کترین اشتن رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: "از نتایج مذاکرات بین ایران و پنج عضو دایمی شورای امنیت و آلمان مایوس است."

به روز شنبه ، نماینده گان ایران و شش قدرت جهان وارد دومین و آخرین روز مذاکرات روی برنامه جنجال برانگیز ذروی ایران شدند که در ترکیه برگزار گردیده بود .

کترین می گوید مذاکرات در ترکیه بخاطر پافشاری ایران مبنی بر رفع تعذیرات ملل متحد منحیث شرط مذاکرات ، از پیشرفت باز ماند.

سعید جلیلی مذاکره کنندۀ ارشد ایران در امور ذروی می گوید: " تهران حق دسترسی به تکنالوژی ذروی، بشمول غنی سازی یورانیم را حفظ می نماید."

آژانس دولتی ایران از قول جلیلی گفته است که ایران به دوام مذاکرات با پنج عضو دایمی شورای امنیت و جرمنی آماده بود، در صورتیکه به اساس منطق و احترام به حقوق ملی استوار می بود.

کشور های غربی، ایران را متهم به انکشاف اسلحه ذروی می نماید ، اتهامی که ایران آنرا رد می نماید.

XS
SM
MD
LG