لینک های دسترسی

Breaking News

پروژۀ انرژی چندین میلیون دالری ایران


ایران میگوید، آنکشور برای آغاز جدی مطالعات ترکیب ذروی منحیث منبع مترادف انرژی ، سرمایۀ ۸ میلیون دالر را در نظر گرفته است.

علی اکبر صالحی رییس برنامۀ ذروی ایران بروز شنبه گفت، تهران ۵۰ تن از کارشناسان را برای آغاز کار روی ساختار یک ریکتور ترکیب ذروی آزمایشی، استخدام نموده است.

اصغر صادقی زاده رییس مرکز جدید تحقیقات ترکیب ذروی میگوید، تکمیل مطالعات روی ترکیب ذروی دو سال را در برخواهد گرفت، و بعداً طرح و ساختار یک ریکتور تقریباً ده سال را در بر میگیرد.

ترکیب و ذوب ذروی عملیۀ یی است که در آن ذرات اتمی سبک ، به مانند هایدروجن با هم مدغم میشوند تا ذرات قویتری را تشکیل دهند که این تعامل باعث تولید مقدار عالی انرژی میشود.

این اعلام ایران قبل از جلسۀ روز دوشنبۀ اتحادیۀ اروپا صورت گرفت، در آن جلسۀ مقامات اتحادیۀ اروپا وضع تعذیرات جدید را بر ایران مورد ملاحظه قرار خواهند داد.

XS
SM
MD
LG