لینک های دسترسی

ایالات متحده: ایران باید به سوالات مطرح شده درخصوص فعالیت های ذروی خویش پاسخ بگوید


ایالات متحده: ایران باید به سوالات مطرح شده درخصوص فعالیت های ذروی خویش پاسخ بگوید

مقامات پس از آن با خبرنگاران صحبت کردند که اداره بین المللی انرژی ذروی گزارش خود را منتشر کرد و در آن گفته شده است که معلومات موثقی درمورد فعالیت های ایران برای انکشاف اسلحه اتمی وجود دارد.

اداره بین المللی انرژی ذروی گفته است که معلومات نشان می دهد ایران روی طرح اسلحه اتمی کارمی کند و بخش های از چنین اسلحه یی را مورد آزمایش قرار داده است. این چیزی است که در سال 2003 میلادی نیز اداره بین المللی انرژی ذروی از آن یاد کرده بود. بر اساس این گزارش ایران تا هنوز هم سرگرم تحقیق در این خصوص است.

مقامات بلند پایه در اداره رئیس جمهور اوباما گفته اند که درمورد ادامه تحقیقات ایران روی انکشاف اسلحه اتمی در آن کشور نگرانی دارند.

مقامات گفته اند که ایران باید به سوالات و نگرانی های که از سوی اداره بین المللی انرژی ذروی مطرح گردیده است، پاسخ بدهد.

ایلینا روز لیتین رئیس کمیته روابط خارجی قصر سفید می گوید که انتشار گزارش اداره بین المللی ذروی به این نیازمندی اشاره می کند که ایالات متحده و سایر کشورها باید جلو فعالیت های ایران را جهت دسترسی به اسلحه اتمی بگیرند.

درهمین حال جان کییری که ریاست کمیته روابط بین المللی مجلس سنا را دارد درمورد می گوید "مباحثات زیادی در حال حاضر در جریان است تا روشن شود که پاسخ اساسی برای این موضوع چی باید باشد. اما روشن است که ما باید فشار بیشتری بر ایران وارد کنیم، احتمالا تشدید کردن تعزیرات درمیان سایر مسایل."

مارک کیرک سناتور جمهوریخواه نیز می گوید که شاید نیاز به تعزیرات شدید تر علیه ایران وجود داشته باشد.

او گفت "درنهایت ما شاید درمورد قرنطین کردن نفت ایران فکر بکنیم که ایران نتواند آن را بفروش برساند. این مسئله می تواند به سرعت اقتصاد آن را سقوط بدهد. درصورتی که چنین نشود، بنا از گزینه دیگری که همانا ترغیب اسراییل برای ملاحظه عملکرد نظامی علیه ایران خواهد بود، علت آن نیز همان مسئله خواهد بود که چرا ایران اسلحه پیشرفته خود به شمول میزاییل ها را در اختیار حزب الله قرار داده است."

اداره بین المللی ذروی درحال تصمیم گیری برای سپردن گزارش ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد است.

اما در مقابل ایران می گوید که برنامه های اتمی آن مقاصد غیرنظامی و صحی دارد.

پیش از انتشار این گزارش، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران این گزارش را رد کرده و اداره بین المللی انرژی ذروی را به تاثیر پذیری از ایالات متحده متهم کرده بود.

اداره نظارت ذروی سازمان ملل متحد گفته است که ایران مقدار کافی مواد حساس و متخصصین را داراست که می تواند اسلحه اتمی بسازد.

مقامات در اداره رئیس جمهور اوباما گفته اند که آنان به تعهد خود برای اجرای هر عملی که مانع از برنامه های اتمی ایران شود، متعهد هستند.

XS
SM
MD
LG