لینک های دسترسی

Breaking News

انتقال سنترفیوج های ایران به دستگاه زمینی


Worker operates a machine for production of uranium tablets for nuclear power reactors at the Ulba Metal plant in the city of Ust-Kamenogorsk in eastern Kazakhstan, 900 km (560 miles) east of the capital Astana, on Saturday, Oct. 8, 2005. Kazakh officials

مقامات ایرانی خبر دادند که سنترفیوج های غنی سازی یورانیم را به محلی انتقال میدهند که تا سال ۲۰۰۹ مخفی بود.

فریدون عباسی مسؤول برنامۀ ذروی ایران به روز دوشنبه به تلویزیون حکومتی گفت که سنترفیوج ها از دستگاه ذروی نتنز به دستگاه فوردو در نزدیکی شهر قم انتقال داده میشود.

عباسی این طرح را در ماه جون اعلان نموده، گفت که تطبیق آن تحت نظارت ادارۀ بین المللی انرژی ذروی صورت خواهد گرفت.

ایران موجودیت این مرکز را در سال ۲۰۰۹ بعد از آن علنی ساخت که ادارات استخباراتی غربی آن را کشف نمودند.

قدرت های غربی سلسله تعزیراتی را بر ایران وضع نموده اند تا غنی سازی یورانیم را توقف دهد.

XS
SM
MD
LG