لینک های دسترسی

Breaking News

تهران: تأسیسات هستوی را تخریب نکردیم


قوای نظامی ایران ادعا های دیدبان های ملل متحد را رد کرد که گفته بودند تهران در یک تلاش مظنون به خاطر مستور ساختن آزمایشات هستوی خود، دست به یک سلسله فعالیت های تخریبی در تاسیسات هستوی پرچین زده است.

تلویزیون دولتی ایران روز دو شنبه از جنرال احمد واحدی،، وزیر دفاع ایران نقل قول کرد که می گوید ادعا های ملل متحد "بی ربط و نا عاقلانه" است.

وزیر دفاع ایران گفته است که چنین ادعا ها به هدف متاثر ساختن مذاکرات هستوی در مسکو بیان می شود.

غرب مظنون است که ایران در تلاش انکشاف تکنالوژی تسلیحات هستوی است، اما ایران میگوید که برنامۀ هستوی آن کشور تنها برای مقاصد صلح آمیز است.

XS
SM
MD
LG