لینک های دسترسی

Breaking News

احمدی نژاد سرپرست وزارت نفت شد


احمدی نژاد سرپرست وزارت نفت شد

محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران سرپرستی معاملات بین المللی نفت ایران را به عهده گرفته است.

آقای احمدی نژاد طی بیانیۀ تلویزیونی خطاب به ملت شام یکشنبه گفت قبل از برگزاری جلسۀ کشور های صادر کنندۀ نفت در ویانا، سرپرستی وزارت نفت را به عهده گرفته است.

این اقدام بخشی از تغییرات در تشکیل حکومتی در جریان روز های اخیر در ایران میباشد. آقای احمدی نژاد از الحاق چهار وزارت خانه به چهار وزارت خانۀ دیگر خبر داد.

قرار است دور جدید جلسۀ تولید کنندگان نفت به تاریخ هشت جون برگزار شود.

ایران ریاست دوره یی این جلسه را به عهده دارد. ایران دومین کشور صادر کنندۀ نفت درین جلسه میباشد.

XS
SM
MD
LG