لینک های دسترسی

اظهارات ایران روی تعزیرات بر سکتور نفتی آن کشور


وزیر خارجۀ ایران می گوید که تحریم نفت ایران توسط اتحادیۀ اروپایی روش نادرستی است و مشکل برنامۀ بحث برانگیز هستوی ایران را حل نمی کند. او هشدار داد که منع جریان رسیدن نفت ایران به کشور های در حال بحران اروپا، تأثیرات ناگواری خواهد داشت.

علی اکبر صالحی از اتحادیۀ اروپا خواست تا تحریم نفت را با "تعمق و خرد بیشتر" مورد غور دوباره قرار دهد زیرا این اقدام هیچ تأثیری را به مذاکرات تهران با غرب نگذاشته است.

وزیر خارجۀ ایران روز سه شنبه هشدار داد که تحریم نفت آن کشور توسط اتحادیۀ اروپایی پیامد نا خوش آیندی را در مذاکرات با قدرت های جهان خواهد داشت.

XS
SM
MD
LG