لینک های دسترسی

Breaking News

استقرار پولیس درتهران برای جلوگیری از اجتماعات


استقرار پولیس درتهران برای جلوگیری از اجتماعات

قوای امنیتی ایرانی به منظور تلاش به جلوگیری اصلاح طلبان از برگزاری اجتماع حمایت از قیام های عمومی در کشور های عربی در جاده های تهران مستقر شده و خانۀ یک رهبر مخالفین را مسدود نموده است.

شاهدان عینی می گویند پولیس ضد شورش ایران، که بسیاری از آنها بر موترسایکل ها سوار بودند، اوایل روز دوشنبه در مرکز تهران گشت می زدند، درهمین حال گروه های مخالفین وعده سپردند تا بعدا اجتماعی را با وجود رد تقاضای جواز راهپیمایی، برپا کنند.

میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران اصلاح طلب گفتند آنها راهپیمایی را برای نشان دادن همبستگی با قیام های یی برپا می کنند که منجر به سرنگونی رهبران دیکتاتور درمصر وتونس از قدرت شد.

مقامات حکومتی ایران به اصلاح طلبان از برپایی اجتماع هشدار داده اند وگفتند آن اقدامی برای بسیج اعتراض ضد حکومتی واحیای جنبش سبز شان می باشد.

XS
SM
MD
LG