لینک های دسترسی

Breaking News

اثرات تعزیرات جهانی علیه ایران بر افغان ها


وضع تعزیرات جامعه جهانی بر ایران خانواده های کارگران افغان و تجار افغانستان را متأثر ساخته است.

به اساس آمار وزارت امور مهاجران افغانستان در حدود دو میلیون مهاجر افغان که شامل مهاجرین قانونی و غیر قانونی می باشند در ایران به سر می برند. تعداد بیشتر افغان های مقیم ایران کارگرانی اند که مزد کار شان را جهت نفقه خانواده های شان از طریق بانک ها و حواله ها به افغانستان می فرستند.

اما وضع تعزیرات جهانی علیه ایران به خاطر برنامۀ بحث برانگیز هستوی آن کشور – که غرب گمان می برد به هدف ساختن سلاح اتمی باشد – روابط سکتور های مالی ایران را با بانک های جهانی محدود ساخته است. کارگران افغان اکنون نمی توانند که مزد کار شان را از طریق بانک ها و حواله جات به خانواده های شان در افغانستان بفرستند.

مناصفۀ اعضای خانوادۀ مصطفی کربلایی، باشندۀ شهر کابل از ایران اخراج گردیده و متباقی آنها تا اکنون در آن کشور به سر می برند. اعضای خانوادۀ او از ایران پول می فرستادند اما اکنون او دچار مشکلات مالی است و می گوید "مشکل را باید دولت افغانستان با مذاکرات ]با حکومت ایران[ حل کند."

مسئولان دافغانستان بانک تائید می کنند که وضع تعزیرات جهانی علیه ایران مشکلات زیادی را به خانواده های افغان مقیم در ایران ببار آورده است و اما هیچ راه حل را پیشنهاد کرده نمی تواند.

تاجران افغان نیز از وضع تعزیرات بین المللی علی سکتور های بانکی و نفتی ایران متأثر شده اند.

مسئولان اتاق های تجارت افغانستان و تاجران افغان می گویند که محدویت های جوامع بین المللی بر کارو بار شان تاثیرات منفی داشته فعلا از طریق مراجع قانونی پول های امول تجارتی خویش را انتقال کرده نمی توانند.

حاجی رحم الدین، رئیس هیأت عالی متشبث های افغانستان می گوید که وضع تعزیرات بر ایران تجار افغان را وادار ساخته است تا از راه های غیر رسمی داد و ستد شان را به خاطر انتقال پول و کالا ها انجام دهند که مصارف بیشتر را متقبل می شوند.

تجار افغان می گوید که اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد، قیمت اموال وارداتی از طریق بندر عباس – اعم از مال ایرانی و خارجی – برای مصرف کنندگان در داخل افغانستان قیمت تمام خواهد شد.
XS
SM
MD
LG