لینک های دسترسی

ایران بحث روی توقف برنامۀ ذروی را رد نمود


ایران بحث روی توقف برنامۀ ذروی را رد نمود

نشست اول نمایندگان ایران و شش کشور قدرتمند جهان در ترکیه، بروزجمعه در حالی خاتمه یافت که گزارش مبنی بر پیشرفتی در آن داده نشد.

مذاکره کنندگان بروز جمعه، قبل از وقفه جهت صرف نان چاشت، برای دو ساعت به مذاکره پرداختند. رسانه های دولتی ایران به نقل از یک عضؤ هیئت ایرانی شامل درین مذاکرات خبر داده است که دراین نشست، حقوق ذروی آن کشور، مسئلۀ مورد بحث نبوده است.

درین مذاکرات دو روزه، نمایندگان پنج عضؤ دایمی شورای امنیت ملل متحد و نمایندۀ کشور آلمان که جمعاً به نام گروه پنج جمع یک ، یاد می گردد، شامل اند.

با وجود آن که ایران بحث روی هرنوع توقف غنی سازی یورانیوم را رد کرده است، اما مأمورین ایران میگویند، این مذاکرات در یک "فضای مثبت" آغاز یافت.

مارک تونر، یک سخنگوی وزارت خارجۀ ایالات متحده میگوید که امریکا توقع کدام راه حل بزرگی را در مذاکرات استانبول ندارد. آقای تونر از سوی دیگر می افزاید که هیات امریکایی قصد مذاکره در بارۀ پیشنهاد تبادلۀ مواد سوخت را دارد که نشان دهندۀ پیشرفت ایران در عرصۀ غنی سازی از سال 2009 تا حال خواهد بود.

علی اصغر سلطانی، نمایندۀ ارشد ایران در ادارۀ بین المللی انرژی ذروی به روز پنجشنبه گفت که کشورش حاضر است به خاطر به کار انداختن کوره های ذروی اش، بر تبادلۀ احتمالی مواد سوخت، بحث نماید.

XS
SM
MD
LG