لینک های دسترسی

عکس العمل ایران در برابر فیصله نامۀ حقوق بشر


عکس العمل ایران در برابر فیصله نامۀ حقوق بشر

ایران تصمیم شورای حقوق بشر ملل متحد را مبنی بر تعیین یک ناظر بر نقض حقوق بشر در آن کشور، یک حرکت "سیاسی" خوانده است.

یک سخنگوی وزارت خارجۀ ایران به روز جمعه گفت که این تصمیم شورای حقوق بشر "غیر عادلانه، غیرموجه و کاملاً سیاسی" می باشد. وی اضافه نمود که این اقدام، به منظور انحراف توجه از نقایض حقوق بشر در غرب، بالخصوص ایالات متحده، صورت گرفته است.

شورای حقوق بشر ملل متحد که مقر آن در ژنیو می باشد، به روز پنجشنبه قطعنامه یی را به منظور تعیین یک ناظر خاص در أمور نقض حقوق بشر در ایران، صادر نمود.

این شورا در مورد اقدامات ایران علیه شخصیت های مخالف، افزایش فیصله های اعدام و تخطی های دیگر حقوق بشر ابراز نگرانی نموده است.

XS
SM
MD
LG